Integracyjne przywództwo: synergia męskiej i żeńskiej energii w biznesie

WARSZTAT, wkrótce szczegóły terminu, koszt 199 zł.

Dla uczestników konferencji “Różnorodność ma moc” bezpłatnie!

Zapisz się teraz!

Firmy wdrażające z sukcesem kulturę synergii i ją promujące osiągają dużo większe przychody, są bardziej innowacyjne i otwarte na zmiany. To mocny “business case” wspierający potrzebę zmian zachowań kobiet i mężczyzn w biznesie.

W trakcie warsztatu sięgniemy po przykłady z najlepszych praktyk biznesowych na świecie oraz własne doświadczenia w budowaniu karier zawodowych. Zastanowimy się dlaczego kobiety “wykruszają się w drodze na szczyt”. Jakie wewnętrzne ograniczenia ich blokują a czego nie zapewniają im organizacje i społeczeństwo. Porozmawiamy także jak wspierać mężczyzn w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym. Poszukamy wspólnie rozwiązań umożliwiających organizacjom tworzenie kultury zaangażowania i wykorzystania synergii męskiej i żeńskiej energii w biznesie.

Warsztat przygotowany w oparciu o badania naukowe oraz studia przypadków. Prowadzony z wykorzystaniem doświadczeń biznesowych i perspektyw dwóch prowadzących – kobiety i mężczyzny (różne backgroundy oraz lata doświadczeń zawodowych).

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie:

 • pozyskanie wiedzy na temat zarządzania różnorodnością w biznesie (najnowsze badania; wpływ różnorodności na innowacyjność firm oraz wyniki indywidualne i zespołowe; przykładowe inicjatywy biznesowe na rzecz równych szans, różnorodności oraz włączania)
 • uświadomienie sobie roli ograniczających przekonań w podejmowaniu decyzji i zachowaniu (nad czym powinnam / powinienem pracować aby pozbyć się ograniczających przekonań i współtworzyć kulturę różnorodności)
 • zrozumienie jak odpowiednia komunikacja oraz budowanie relacji (strategiczny networking) wspierają promocję w biznesie
 • przygotowanie planu rozwiązań jaki możemy wdrożyć w naszych zespołach aby były różnorodne i włączające
Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą:

https://energiczniej.pl/warsztat-synergia/

Małgosia Tomasik – szkoleniowiec, konsultantka, mentorka członków zarządów, ekspertka w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Fundatorka i Viceprezeska Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie.
Małgosia Tomasik jest ekspertem z branży HR. Rozwijała i wdrażała rozwiązania i programy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Posiada szerokie doświadczenia praktyczne i sukcesy w pracy nad zachowaniem w organizacjach w tym kulturą i wdrożeniem zmian, zaangażowaniem pracowników, satysfakcją zawodową czy rozwojem.
Małgosia zarządzała zespołami HR m.in. firm konsultingowych takich jak Arthur Andersen czy EY (była Partnerem w obu firmach) oraz Grupy Orlen. Była odpowiedzialna za połączenie firm Andersen z EY oraz stworzenie nowych rozwiązań HR-owych dla połączonych zespołów. Pracowała także w zespołach opracowujących globalne rozwiązania (np. uczestnicząc w pracach zespołu przygotowującego globalną strategię HR-ową firmy Arthur Andersen wraz z naukowcami z Wharton Business School). Była zaangażowana w przygotowanie i wdrażanie międzynarodowych programów szkoleniowych w globalnych centrach rozwoju Arthur Andersen oraz EY w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Przez ostatnie lata w ramach rozszerzania swoich zainteresowań zawodowych pracowała m.in. nad rozwijaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii wspierających komunikację wewnętrzną dla firm. Współpracowała z Uniwersytetem SWPS oraz Uniwersytetem Warszawskim (autorski kurs z Przywództwa). Prowadziła warsztaty dla takich firm jak Citibank, Toyota, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, MetLife, Amgen, EY, Siemens, Whirlpool, McCormick, Fundacja Liderek Biznesu, Związek Pracodawców Polska Miedź, Międzynarodowy Związek Biathlonu. Szkoliła osoby z ponad 30 krajów. Pracuje jako Mentor członków zarządów i liderów HR.

Jako fundatorka oraz członek zarządu Fundacji Razem Dla Różnorodności w Biznesie współpracuje z firmami i organizacjami w Polsce przy przygotowaniu konferencji i spotkań, których celem jest propagowanie praktycznych rozwiązań wspierających synergię płci, pokoleń, kultur oraz włączanie osób z niepełnosprawnościami w biznesie.

Małgosia z pasją podróżuje do najdalszych zakątków świata, interesuje się operą, uprawia żeglarstwo. Intensywnie pracuje wolontarystycznie i charytatywnie.

Matt Domogała – “Edutainer”, keynote speaker, szkoleniowiec, mentor, biznesmen.
Od ponad 20 lat mieszka i pracuje w USA (większość czasu w Nowym Jorku). Prowadził konferencje, wykłady, warsztaty w USA i Europie dla uczestników z ponad 30 krajów.
Występował na konferencjach m.in. na uczelniach amerykańskich: Wharton Business School, Columbia, Yale. Współpracował m.in. z: Departamentem Zdrowia i Ochrony Środowiska USA, MetLife, Siemens, T-Mobile, EY, Deloitte, Citibank, Bank Ochrony Środowiska, Santander Bank, Nordea Bank, Tchibo, Adidas, Pandora, Orbico, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Międzynarodowy Związek Biathlonu, Związek Pracodawców Polska Miedź.

Promuje autorską koncepcję “ENERGICZNIEJ”: jak budować energię i zaangażowanie (własne i zespołu) oraz jak budować odporność aby z sukcesem radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i zawodowymi.

Jest nie tylko trenerem ale też skutecznym menedżerem doświadczonym w budowaniu międzynarodowych zespołów i zarządzaniu międzynarodowymi projektami m.in: wprowadzał polskie firmy IT na rynek amerykański. Pracuje z organizacjami charytatywnymi: m.in. współpraca z Fundacją Pomocy Dzieciom ULICA oraz władzami i kuratorem szkół w Bytomiu: interaktywne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich dyrektorów szkół w mieście nt. budowania odporności.

Triathlonista, maratończyk; przepłynął Atlantyk pod żaglami; zdobył Mont Blanc.

Budowanie kultury różnorodności i włączania w praktyce – od czego zacząć?

WARSZTAT, 25 października 2023, środa,  godz. 10.00 – 12.00,

koszt 199 zł. Teraz bezpłatnie! Zapisz się! bezpłatnie!

Zapisz się teraz!

Każdy z nas przynależąc do zespołu, realizując cele zespołowe i działając na rzecz integracji zespołu, jednocześnie chce być traktowany indywidualnie i mieć możliwość celebrowania swojej unikalności. Jest to nie lada wyzwanie dla organizacji i jej liderów.

A czy Ty wiesz, jak Twój zespół obecnie doświadcza różnorodności i włączania?

Budowanie kultury różnorodności i włączania nie jest celem, lecz podróżą. Aby dobrze rozpocząć tę podróż warto poznać sprawdzone narzędzia, które posłużą w drodze diagnozowana i budowania kultury DEI

Podczas interaktywnego warsztatu poznasz:

 1. Narzędzia i metody pozwalające na obiektywne zbadanie aktualnego poziomu naszej organizacji w zakresie świadomości i standardów DEI?

 2. Elementy równościowego i inkluzywnego stylu zarządzania oraz narzędzia wspierające

 3. Znaczenie zaufania do lidera w zespole i narzędzia wspierające budowanie i utrzymanie zaufania

 4. Podpowiedzi codziennych mikro-działań wspierających makro-zmiany (do’s & don’ts)

Udział w warsztacie pozwoli Ci:

 

 • Poszerzyć wiedzę z zakresu dynamiki zespołów w tym aspektów różnorodności, równości i inkluzywności

 • Poznać narzędzia wspierające rozwój inkluzywnego stylu zarządzania

 • Otrzymać podsumowanie z listą dobrych praktyk w zakresie omawianego tematu

Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą:

Katarzyna (Kasia) Olczak – Dyrektorka HR, coach, facylitatorka, psychoterapeutka; pasjonatka DEI i współzałożycielka Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie.

 Od ponad 20 lat pomagam organizacjom budować wspaniałe miejsca pracy, gdzie każdy pracownik może wykorzystywać w pełni swój potencjał. Będąc członkiem zespołów zarządzających, wspieram liderów w budowaniu kultury organizacyjnej w oparciu o różnorodność, równość i włączanie.
Prowadzę warsztaty i sesje inspiracyjne w Polsce i za granicą (Europa, USA, Indie) dla zarządów, kadry menedżerskiej oraz zespołów z zarządzania wynikami, zaangażowania i motywowania, osobistej efektywności, a także różnorodności, stereotypów, włączania i ich zastosowania w praktyce.
Jestem certyfikowaną coach’ką i facylitatorką. Obecnie również psychoterapeutką w procesie szkolenia.

Agnieszka Pogorzelska, Menedżerka Działu Diagnoz i Projektów AC/DC, Inwenta.
Od ponad 20 lat pracuję w doradztwie HRowym dla organizacji. Pomagam im realizować cele biznesowe, prowadząc indywidualnie skonstruowane projekty doradcze w obszarze zarządzania potencjałem pracowników – zarówno na poziomie indywidualnych osób, jak i całych zespołów. Doradzam, jakie narzędzia diagnostyczne najlepiej zrealizują potrzebę danej organizacji. Swoją uwagę kieruje przede wszystkim na budowanie równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz na wyzwalanie potencjału kobiet w organizacjach.

Ewa Gierych, Starsza Konsultantka, Inwenta

Jestem psycholożką, konsultantką, asesorką z ponad 13-letnim doświadczeniem zawodowym. Prowadzę badania opinii pracowników, opracowuję raporty, buduję action plany, prowadzące organizacje do podnoszenia satysfakcji i zaangażowania pracowników, a także do budowania kultury DE&I. Monitoruję trendy wpływające na efektywność organizacji. Obroniłam pracę doktorską w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN z zakresu neuropsychologii. Jestem autorką artykułów na temat percepcji humoru i stresu, publikowanych w polsko- i anglojęzycznych czasopismach. Jestem certyfikowaną konsultantką metody Insights Discovery, MBTI, Master Person Analysis (MPA) oraz Advance Competence Evaluation (ACE).

Zarządzanie najstarszym pokoleniem pracowników w firmie – wykorzystanie doświadczenia i zapewnienie dobrostanu.

WARSZTAT, 20 października 2023, piątek,  godz. 10.00 – 12.00,

koszt 199 zł. Teraz bezpłatnie! Zapisz się!

Zapisz się teraz!

Zarządzanie najstarszym pokoleniem pracowników w firmie – wykorzystanie doświadczenia i zapewnienie dobrostanu

Różne firmy mają różne potrzeby w zakresie zarządzania pokoleniami. Sytuacja fabryki lub firmy handlowo-usługowej o 30-letniej lub dłuższej historii będzie pod tym względem całkowicie różna od sytuacji centrum usług wspólnych lub firmy IT. Potrzeby mogą też się różnić w zależności od branży i lokalizacji geograficznej. Nasz warsztat skupia się na sytuacji firm, w których występuje znacząca liczba pracowników 50+, gdzie zatem należy się liczyć ze stopniowym odchodzeniem na emeryturę kolejnych roczników w ciągu najbliższych lat. Jak wpłynie to na zarządzanie wiedzą w poszczególnych działach? Czy długoletni pracownicy czują się doceniani, co daje dobry przykład młodszym koleżankom i kolegom? Czy przełożeni i/lub HR wiedzą, kto chce odejść na emeryturę, a kto wolałby zostać dłużej w firmie? A może są pracownicy, którym warto stworzyć specjalne warunki by zmotywować ich do pozostania po osiągnięciu wieku emerytalnego? Wyłania się tu cała lista pytań i rozwiązań, które warto zgłębić by zapewnić niezakłócony rozwój firmy i wzmocnić integrację zespołów pracowniczych.

Jeżeli w firmie nie ma akurat nikogo, kto mógłby kompleksowo zarządzić tą sytuacją, dobrym rozwiązaniem może być wynajęcie interim managera do pokierowania projektem.

W trakcie warsztatu omówimy:

– główne wyzwania i potencjalne korzyści, wynikające z obecności znacznej grupy pracowników 50+ w firmie

– podstawowe kroki, jakie należy podjąć przystępując do wdrożenia programu zarządzania pokoleniem 50+ w przedsiębiorstwie

– przykładowy program, opracowany i wdrożony przez interim managera w dużej firmie przemysłowej w Polsce

Udział w warsztacie pozwoli ci:

przeanalizować sytuację w twojej firmie i zdecydować, czy i jakie działania podjąć, by maksymalnie wykorzystać potencjał drzemiący w grupie najstarszych pracowników, by zapewnić harmonijną współpracę pokoleń oraz by wykorzystać możliwości stwarzane przez kulturę ciągłości międzypokoleniowej oraz przez regularną łączność z emerytami firmy.

Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzi:

 

Dr Stanisław Wojnicki, certyfikowany interim manager, specjalista w obszarze strategii zarządzania kadrami, z 30-letnim doświadczeniem jako menedżer HR – głównie w korporacjach międzynarodowych, konsultant i nauczyciel akademicki. Od 2013 roku prowadzi własną firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) i realizuje projekty interim management w przedsiębiorstwach w całej Polsce. Autor licznych artykułów oraz książki o zarządzaniu pokoleniami w firmie „Różne pokolenia, jedna organizacja. Cztery wymiary zarządzania wiekiem w firmie” (Warszawa 2015). Członek zarządów Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Neuroróżnorodność w miejscu pracy

WARSZTAT, 7 listopada 2023, wtorek,  godz. 10.00 – 12.00,

Udział bezpłatny! Zapisz się!

Zapisz się teraz!

Neuroróżnorodność odnosi się do świata, w którym różnice neurologiczne powinny być rozpoznawane, uznawane i szanowane tak jak każda inna ludzka odmiana, taka jak płeć, rasa czy orientacja seksualna.

Rozmawiając o zespołach, grupach możemy potocznie powiedzieć „każdy z nas jest inny, każdy ma niepowtarzalny kod DNA, podobnie nasze centrum dowodzenia >>mózg<< i zachodzące w nim procesy przepływu impulsów, chemii czynią nas niepowtarzalnymi. Czy neuroróżnorodność dotyczy nas wszystkich?”

Co kryje się pod terminem neuroróżnorodność?:
osoby z wysoką wrażliwością, osoby z dysgrafią, dyskalkulią, dyspraksją, osoby z ADHD, spektrum autyzmu.

Neuroróżnorodność jest częścią naszego życia!

Czy warto rozmawiać o neurożnorodności?

Warto!
Dlaczego ?

Zadajesz sobie pytania:

 • dlaczego tak często zmieniasz pracę?
 • dlaczego wszyscy dookoła mówią Ci „skup się”, „nie słuchasz”
 • dlaczego ten człowiek, przestaje cię słuchać i skrolluje telefon
 • dlaczego tak szybko przeskakuje z tematu na temat i nagle wraca do głównego wątku rozmowy
 • dlaczego osoba, z którą pracujesz, operuje faktami, „zimną” logiką, i brakuje Ci w tym „czułości”
 • dlaczego otaczają Cię sami „emocjonalni histerycy”
 • tak trudno Ci podążać za logika prezentacji finansowej i zadajesz sobie pytanie „jak on widzi w tych znaczkach – liczbach to co mów”
 • i wiele innych…

Jakie zatem można podjąć działania?
Jak radzić sobie z poszczególnymi trudnymi sytuacjami?
Co tworzy neuroinkluzywną kulturę?

Podczas warsztatu otrzymasz wiedzę i będziemy pracować na przykładach opartych o doświadczenia osób z różnych zespołów

Warsztat „Komunikacja, współpraca w zespołach neuroróznorodnych”

 1. Czym jest neuroróżnorodność? (definicje, statystyki)
 2. Case studies: Budowanie zespołów neuroróznorodnych (współpraca, relacje).
  • Jak skutecznie się poznać i rozumieć
  • Jak się wzajemnie rozumieć (kodeks rozumienia człowieka neurotypowego)
  • Jak przekazywać informacje
  • Jak się komunikować
  • Budowanie wspólnoty interesów

Udział w wybranym warsztacie pozwoli Ci:

 • poznać podstawowe pojęcia dotyczące neuroróżnorodności zobaczyć, jakie korzyści daje świadomość i zrozumienie różnic i potrzeb

 • zbudować podstawową wiedzę o możliwych rozwiązaniach sytuacji, które dziś być może postrzegasz jako wyzwanie, trudność

Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą:

Ewa Kaniewska – Dyrektor Zarządzająca Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

Absolwentka wydziału chemii Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Administracji i Zarządzania SGH.
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w międzynarodowych korporacjach z branży medycznej w zakresie kompleksowego zarządzania sprzedażą, promocją i kreowaniem pozycji firm na rynku polskim. Wielokrotnie brała udział w międzynarodowych projektach z zakresu formułowania strategii i rozwoju firm, zarówno na poziomie kraju, regionu, jak i globalnej organizacji. Prowadziła projekty edukacyjne rozwijające potrzeby i świadomość personelu medycznego, m.in. w zakresie bezpiecznego środowiska pracy.

Pasjonatka i promotorka różnorodności, równości i włączania w biznesie; od ponad 15 lat wspiera rodziny z dziećmi w spektrum autyzmu.

Anna Jaguszewska-Bogacz – praktyk HR w tym budowania różnorodności w biznesie, coach Nuerolidership Instytut (ICF), akredytowany menadżer zarządzania zmianą (PROSCI), absolwent SWPS „Neuroróżnorodność w miejscu pracy”.

Różnorodność jest częścią naszego życia, w różny sposób jej doświadczamy. Jest to mix kultur, doświadczeń, tego co jako ludzie wnosimy, wchodząc w zespoły. Różnorodność potrafi nas wzmacniać, dodawać energii. Potrafi być trudna, wzbudzać lęk. Mam wiele lat doświadczenia zawodowego, pracując, ucząc się i żyjąc w wielu krajach (POL, IRL, FIN), pracując w firmach globalnych i polskich, od rynku finansowego po zakłady produkcyjne. W każdym z tych miejsc różnorodność miała inny smak i wymiar, dlatego tak ważne jest rozumienie co i po co chcemy budować, wnosić w kulturę organizacji.

Jak już to wiemy, to sprawność wprowadzania zmian mocno pomaga. Jestem pasjonatem neruo nauk, tego, jak pomagają nam budować obraz świata.

Różnorodność i inkluzywność w firmie okiem prawnika

WARSZTAT, 18 października 2023, środa,  godz. 10.00 – 11.30,

koszt 199 zł. Teraz bezpłatnie! Zapisz się!

Zapisz się teraz!

W programie m.in.:

 • Prawne podstawy kultury włączania. Wskażemy jakie są płaszczyzny różnorodności, które trzeba lub można uwzględnić?

 • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jako przykład dobrej praktyki w zakresie wspierania różnorodności.

 • Jak dyrektywy work-life balance o jawności wynagrodzeń wpłyną na równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy?

Podczas warsztatu poznasz:

 • Reguły wprowadzania zasad różnorodności do organizacji. Dowiesz się co powinno znaleźć się w polityce różnorodności oraz kiedy i jak ją wdrożyć?

 • Atuty organizacji opartej na różnorodności i inkluzywności.

Udział w warsztacie pozwoli Ci rozpoznać zagrożenia prawne i nie tylko, dla organizacji ignorującej różnorodność i inkluzywność.

Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą prawnicy:
Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, radca prawny, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler
Marcin Szlasa-Rokicki, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Kancelaria wspiera przedsiębiorców we wszystkich kwestiach prawa HR dot. global mobility&immigration, zatrudnienia i zwolnień, związków zawodowych, sądowych, wynagrodzeń i premii, compliance, ZFŚS, ZUS, restrukturyzacji, zasad motywacyjnych i lojalnościowych, czasu pracy, programów emerytalnych, PPK, PPE, danych osobowych i innych. W Polsce działa w 6 biurach: w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Jest także częścią Littler – największej na świecie praktyki prawa pracy, reprezentującej pracodawców. Globalny zasięg Littler to ponad 1700 prawników w 27 krajach, w 90 biurach, na 4 kontynentach.

Lider (nie) włączający. Pułapki w zarządzaniu zespołem

WARSZTAT, 14 listopada 2023, wtorek,  godz. 10.00 – 12.00,

Bezpłatny udział dla przedstawicieli firm i organizacji zarządzających zespołami! Zapisz się!

Zapisz się teraz!

Włączać, motywować, realizować KPI i osiągać wyniki. Niby oczywiste a jednak czasami trudne ze względu na naszą różnorodność w postrzeganiu siebie, innych i świata. Rola lidera wymaga samoświadomości, wiedzy, umiejętności, ciekawości, pokory i … można jeszcze tak długo. Gdzie zatem szukać skutecznych narzędzi, dopasowanych do organizacyjnych potrzeb? Jednym z ciekawych kierunków może być analiza transakcyjna, która pozwala zobaczyć obszary efektywności i jej braku wśród liderów i zespołów. Warsztat skupi się na zaprezentowaniu i przeanalizowaniu 4 pułapek w codziennej pracy zarządczej.

Jakie zatem można podjąć działania, aby zmienić niekorzystne sytuacje w zespole? Jak radzić sobie z poszczególnymi pułapkami? Podczas warsztatu poznasz:

 • 4 etapy samoświadomości lidera i ich konsekwencje dla zespołu.
 • Błędy pojawiające się podczas kontraktowania zadań i projektów.
 • Dystans psychologiczny lidera włączającego i wyłączającego.
 • Rodzaje gier psychologicznych w organizacjach.
 • Wybrane gry psychologiczne – przyczyny i skutki dla lidera i zespołu.

Udział w warsztacie pozwoli Ci:

 • poszerzyć wiedzę o nieoczywistych pułapkach w codziennej pracy lidera
 • zobaczyć, jakie korzyści daje świadomość dystansów psychologicznych w organizacji
 • poznać znaczenie zjawiska gier psychologicznych i jego konsekwencji dla lidera, zespołu i całych organizacji
Zapisz się teraz!

Monika Dawid-Sawicka – konsultant, trener, praktyk analizy transakcyjnej

Od ponad 20. lat wspieram menedżerów, zespoły i całe organizacje w rozwoju. Pracuję w roli konsultanta, trenera, facylitatora oraz coacha ICF PCC. W obliczu zmieniającej się rzeczywistości, z którą mierzą się firmy korzystam z certyfikowanych narzędzi usprawniających i przyspieszających możliwość dokonania diagnozy i wdrożenia planu działania. Ostatnie lata pokazują, ze względu na skuteczność i uzyskiwane efekty, do biznesu wkracza analiza transakcyjna z bogactwem swoich narzędzi. Pracuję jako Praktyk tej metody i pomagam zarządzającym zespołami i organizacjami w sprawnym implementowaniu jej konstruktów. Jestem współautorką książki ”13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce”, która ukazała się w 2023r. stając się bestsellerem. Zweryfikowanie użyteczności biznesowej widoczne jest w opiniach czytelników. Mam też wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu ogólnopolskich debat biznesowych oraz konferencji poświęconych rozwojowi zespołów i organizacji. Wykładam na studiach podyplomowych zagadnienia z obszaru komunikacji, coachingu i facylitacji. Jestem autorką tekstów dotyczących rozwoju kompetencji. Więcej o mnie na www.monikadawidsawicka.pl

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google