Category: Warsztaty

Budowanie kultury różnorodności i włączania w praktyce – od czego zacząć?

WARSZTAT, 19 października 2023, czwartek,  godz. 10.00 – 12.00, koszt 199 zł

Zapisz się teraz!

Każdy z nas przynależąc do zespołu, realizując cele zespołowe i działając na rzecz integracji zespołu, jednocześnie chce być traktowany indywidualnie i mieć możliwość celebrowania swojej unikalności. Jest to nie lada wyzwanie dla organizacji i jej liderów.

A czy Ty wiesz, jak Twój zespół obecnie doświadcza różnorodności i włączania?

Budowanie kultury różnorodności i włączania nie jest celem, lecz podróżą. Aby dobrze rozpocząć tę podróż warto poznać sprawdzone narzędzia, które posłużą w drodze diagnozowana i budowania kultury DEI

Podczas interaktywnego warsztatu poznasz:

 1. Narzędzia i metody pozwalające na obiektywne zbadanie aktualnego poziomu naszej organizacji w zakresie świadomości i standardów DEI?

 2. Elementy równościowego i inkluzywnego stylu zarządzania oraz narzędzia wspierające

 3. Znaczenie zaufania do lidera w zespole i narzędzia wspierające budowanie i utrzymanie zaufania

 4. Podpowiedzi codziennych mikro-działań wspierających makro-zmiany (do’s & don’ts)

Udział w warsztacie pozwoli Ci:

 

 • Poszerzyć wiedzę z zakresu dynamiki zespołów w tym aspektów różnorodności, równości i inkluzywności

 • Poznać narzędzia wspierające rozwój inkluzywnego stylu zarządzania

 • Otrzymać podsumowanie z listą dobrych praktyk w zakresie omawianego tematu

Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą:

Katarzyna (Kasia) Olczak – Dyrektorka HR, coach, facylitatorka, psychoterapeutka; pasjonatka DEI i współzałożycielka Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie.

 Od ponad 20 lat pomagam organizacjom budować wspaniałe miejsca pracy, gdzie każdy pracownik może wykorzystywać w pełni swój potencjał. Będąc członkiem zespołów zarządzających, wspieram liderów w budowaniu kultury organizacyjnej w oparciu o różnorodność, równość i włączanie.
Prowadzę warsztaty i sesje inspiracyjne w Polsce i za granicą (Europa, USA, Indie) dla zarządów, kadry menedżerskiej oraz zespołów z zarządzania wynikami, zaangażowania i motywowania, osobistej efektywności, a także różnorodności, stereotypów, włączania i ich zastosowania w praktyce.
Jestem certyfikowaną coach’ką i facylitatorką. Obecnie również psychoterapeutką w procesie szkolenia.

Agnieszka Pogorzelska, Menedżerka Działu Diagnoz i Projektów AC/DC, Inwenta.
Od ponad 20 lat pracuję w doradztwie HRowym dla organizacji. Pomagam im realizować cele biznesowe, prowadząc indywidualnie skonstruowane projekty doradcze w obszarze zarządzania potencjałem pracowników – zarówno na poziomie indywidualnych osób, jak i całych zespołów. Doradzam, jakie narzędzia diagnostyczne najlepiej zrealizują potrzebę danej organizacji. Swoją uwagę kieruje przede wszystkim na budowanie równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz na wyzwalanie potencjału kobiet w organizacjach.

Ewa Gierych, Starsza Konsultantka, Inwenta

Jestem psycholożką, konsultantką, asesorką z ponad 13-letnim doświadczeniem zawodowym. Prowadzę badania opinii pracowników, opracowuję raporty, buduję action plany, prowadzące organizacje do podnoszenia satysfakcji i zaangażowania pracowników, a także do budowania kultury DE&I. Monitoruję trendy wpływające na efektywność organizacji. Obroniłam pracę doktorską w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN z zakresu neuropsychologii. Jestem autorką artykułów na temat percepcji humoru i stresu, publikowanych w polsko- i anglojęzycznych czasopismach. Jestem certyfikowaną konsultantką metody Insights Discovery, MBTI, Master Person Analysis (MPA) oraz Advance Competence Evaluation (ACE).

Czy Twoja firma jest przygotowana na proces naturalnej wymiany doświadczonej kadry i utrzymania ciągłości wiedzy w organizacji?
W jakim zakresie może być pomocny interim management?

WARSZTAT, 12 października 2023, czwartek,  godz. 10.00 – 12.00, koszt 199 zł

Zapisz się teraz!

Czy Twoja firma jest przygotowana na proces naturalnej wymiany doświadczonej kadry i utrzymania ciągłości wiedzy w organizacji?

W jakim zakresie może być pomocny interim management?

Różne firmy mają różne potrzeby w zakresie zarządzania pokoleniami. Sytuacja fabryki lub firmy handlowo-usługowej o 30-letniej lub dłuższej historii będzie pod tym względem całkowicie różna od sytuacji centrum usług wspólnych lub firmy IT. Nasz warsztat skupia się na sytuacji firm, w których występuje znacząca liczba pracowników 50+, gdzie zatem należy się liczyć ze stopniowym odchodzeniem na emeryturę kolejnych roczników. Jak wpłynie to na zarządzanie wiedzą w poszczególnych działach? Czy długoletni pracownicy czują się doceniani, co daje dobry przykład młodszym koleżankom i kolegom? Czy przełożeni i/lub HR wiedzą, kto chce odejść na emeryturę, a kto wolałby zostać dłużej w firmie? A może są pracownicy, którym warto stworzyć specjalne warunki by zmotywować ich do pozostania po osiągnięciu wieku emerytalnego? Wyłania się tu cała lista pytań i rozwiązań, które warto zgłębić by zapewnić niezakłócony rozwój firmy i wzmocnić integrację zespołów pracowniczych.

Jeżeli w firmie nie ma aktualnie nikogo, kto mógłby kompleksowo zarządzić taką sytuacją, dobrym rozwiązaniem może być wynajęcie interim managera do pokierowania projektem.

W trakcie warsztatu omówimy:

 1. Diagnozowanie sytuacji , czyli analizę demograficzną firmy, , i określanie priorytetów dla rozwoju w kontekście wyników diagnozy
 2. Wdrażanie procedur i procesów kadrowych, zapewniających środowisko pracy przyjazne dla zróżnicowanych grup wiekowych i umożliwiające efektywne ich wykorzystanie
 3. Zapewnienie ciągłości zarządzania wiedzą, by nie znikała wraz z odchodzącym pracownikiem
 4. Możliwości efektywnego wykorzystania pracowników w okresie ochronnym oraz emerytów m.in. w zakresie transferu wiedzy, doradztwa, szkoleń, a także jako pracowników czasowych w okresach spiętrzenia zadań
 5. Tworzenie kultury ciągłości międzypokoleniowej w połączeniu z pielęgnowaniem tradycji i historii firmy, celem budowania zaangażowania i pozytywnego wizerunku firmy wewnątrz i na zewnątrz
 6. W zależności od profilu firmy – analizę segmentacji pokoleniowej klientów oraz obsługi klienta , odpowiednie dostosowanie do niej strategii postępowania szkoleń, skryptów komunikacyjnych, itd.
 7. Potencjał wykorzystania rozwiązania jakim jest interim management

Udział w warsztacie pozwoli ci:


 1. zastanowić się nad potrzebami i korzyściami Twojej organizacji w zakresie wykorzystania potencjału pracowników 50+
 2. usprawnić przygotowanie i zarządzanie procesem emerytalnym, jeśli stanowi on istotny element w organizacji
 3. przemyśleć i przygotować rozwiązania zwiększające integrację zespołów w różnym wieku, uwypuklając ten aspekt w kulturze firmy i budując markę dobrego pracodawcy, dbającego o dobrostan pracowników
 4. rozważyć zasadność i korzyści ze wsparcia swojej organizacji przez doświadczenia zewnętrznych managerów (interim managerów)
Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą:

Dr Stanisław Wojnicki, certyfikowany interim manager, specjalista w obszarze strategii zarządzania kadrami, z 30-letnim doświadczeniem jako menedżer HR – głównie w korporacjach międzynarodowych, konsultant i nauczyciel akademicki. Od 2013 roku prowadzi własną firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) i realizuje projekty interim management w przedsiębiorstwach w całej Polsce. Autor licznych artykułów oraz książki o zarządzaniu pokoleniami w firmie „Różne pokolenia, jedna organizacja. Cztery wymiary zarządzania wiekiem w firmie” (Warszawa 2015). Członek zarządów Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Marzenna Tusza, senior manager z ponad 25-letnim doświadczeniem na szczeblu zarządczym i operacyjnym w firmach polskich i międzynarodowych, głównie właścicielskich. Od 2016 roku zawodowo funkcjonuje w formule interim management, certyfikowany interim manager. Zarządza segmentem projektów managerskich Inwenta Interim Partners, opartych o delegowanie managerów czasowych (tzw. interim managerów) do przeprowadzania zmian w firmach, którym zależy na wypracowaniu szybkich i trwałych rozwiązań, prowadzących do rozwoju i wzrostu prowadzonego biznesu (tzw. transition management). Zaangażowana w profesjonalizację interim management w Polsce. W latach 2018-2021 prowadziła projekt opisu i walidacji kompetencji interim managera, zakończony formalną rejestracją w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W ramach działalności pro-bono jest mentorem dla przedsiębiorstw w kryzysie, w ramach programu Early Warning Europe.

Neuroróżnorodność w miejscu pracy

WARSZTAT, 10 października 2023, wtorek,  godz. 10.00 – 12.00, koszt 199 zł

Zapisz się teraz!

Neuroróżnorodność odnosi się do świata, w którym różnice neurologiczne powinny być rozpoznawane, uznawane i szanowane tak jak każda inna ludzka odmiana, taka jak płeć, rasa czy orientacja seksualna.

Rozmawiając o zespołach, grupach możemy potocznie powiedzieć „każdy z nas jest inny, każdy ma niepowtarzalny kod DNA, podobnie nasze centrum dowodzenia >>mózg<< i zachodzące w nim procesy przepływu impulsów, chemii czynią nas niepowtarzalnymi. Czy neuroróżnorodność dotyczy nas wszystkich?”

Co kryje się pod terminem neuroróżnorodność?:
osoby z wysoką wrażliwością, osoby z dysgrafią, dyskalkulią, dyspraksją, osoby z ADHD, spektrum autyzmu.

Neuroróżnorodność jest częścią naszego życia!

Czy warto rozmawiać o neurożnorodności?

Warto!
Dlaczego ?

Zadajesz sobie pytania:

 • dlaczego tak często zmieniasz pracę?
 • dlaczego wszyscy dookoła mówią Ci „skup się”, „nie słuchasz”
 • dlaczego ten człowiek, przestaje cię słuchać i skrolluje telefon
 • dlaczego tak szybko przeskakuje z tematu na temat i nagle wraca do głównego wątku rozmowy
 • dlaczego osoba, z którą pracujesz, operuje faktami, „zimną” logiką, i brakuje Ci w tym „czułości”
 • dlaczego otaczają Cię sami „emocjonalni histerycy”
 • tak trudno Ci podążać za logika prezentacji finansowej i zadajesz sobie pytanie „jak on widzi w tych znaczkach – liczbach to co mów”
 • i wiele innych…

Jakie zatem można podjąć działania?
Jak radzić sobie z poszczególnymi trudnymi sytuacjami?
Co tworzy neuroinkluzywną kulturę?

Podczas warsztatu otrzymasz wiedzę i będziemy pracować na przykładach opartych o doświadczenia osób z różnych zespołów

Warsztat „Komunikacja, współpraca w zespołach neuroróznorodnych”

 1. Czym jest neuroróżnorodność? (definicje, statystyki)
 2. Case studies: Budowanie zespołów neuroróznorodnych (współpraca, relacje).
  • Jak skutecznie się poznać i rozumieć
  • Jak się wzajemnie rozumieć (kodeks rozumienia człowieka neurotypowego)
  • Jak przekazywać informacje
  • Jak się komunikować
  • Budowanie wspólnoty interesów

Udział w wybranym warsztacie pozwoli Ci:

 • poznać podstawowe pojęcia dotyczące neuroróżnorodności zobaczyć, jakie korzyści daje świadomość i zrozumienie różnic i potrzeb

 • zbudować podstawową wiedzę o możliwych rozwiązaniach sytuacji, które dziś być może postrzegasz jako wyzwanie, trudność

Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą:

Ewa Kaniewska – Dyrektor Zarządzająca Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

Absolwentka wydziału chemii Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Administracji i Zarządzania SGH.
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w międzynarodowych korporacjach z branży medycznej w zakresie kompleksowego zarządzania sprzedażą, promocją i kreowaniem pozycji firm na rynku polskim. Wielokrotnie brała udział w międzynarodowych projektach z zakresu formułowania strategii i rozwoju firm, zarówno na poziomie kraju, regionu, jak i globalnej organizacji. Prowadziła projekty edukacyjne rozwijające potrzeby i świadomość personelu medycznego, m.in. w zakresie bezpiecznego środowiska pracy.

Pasjonatka i promotorka różnorodności, równości i włączania w biznesie; od ponad 15 lat wspiera rodziny z dziećmi w spektrum autyzmu.

Anna Jaguszewska-Bogacz – praktyk HR w tym budowania różnorodności w biznesie, coach Nuerolidership Instytut (ICF), akredytowany menadżer zarządzania zmianą (PROSCI), absolwent SWPS „Neuroróżnorodność w miejscu pracy”.

Różnorodność jest częścią naszego życia, w różny sposób jej doświadczamy. Jest to mix kultur, doświadczeń, tego co jako ludzie wnosimy, wchodząc w zespoły. Różnorodność potrafi nas wzmacniać, dodawać energii. Potrafi być trudna, wzbudzać lęk. Mam wiele lat doświadczenia zawodowego, pracując, ucząc się i żyjąc w wielu krajach (POL, IRL, FIN), pracując w firmach globalnych i polskich, od rynku finansowego po zakłady produkcyjne. W każdym z tych miejsc różnorodność miała inny smak i wymiar, dlatego tak ważne jest rozumienie co i po co chcemy budować, wnosić w kulturę organizacji.

Jak już to wiemy, to sprawność wprowadzania zmian mocno pomaga. Jestem pasjonatem neruo nauk, tego, jak pomagają nam budować obraz świata.

Różnorodność i inkluzywność w firmie okiem prawnika

WARSZTAT, 3 października 2023, wtorek,  godz. 10.00 – 12.00, koszt 199 zł

Zapisz się teraz!

W programie m.in.:

 • Prawne podstawy kultury włączania. Wskażemy jakie są płaszczyzny różnorodności, które trzeba lub można uwzględnić?

 • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jako przykład dobrej praktyki w zakresie wspierania różnorodności.

 • Jak dyrektywy work-life balance o jawności wynagrodzeń wpłyną na równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy?

Podczas warsztatu poznasz:

 • Reguły wprowadzania zasad różnorodności do organizacji. Dowiesz się co powinno znaleźć się w polityce różnorodności oraz kiedy i jak ją wdrożyć?

 • Atuty organizacji opartej na różnorodności i inkluzywności.

Udział w warsztacie pozwoli Ci rozpoznać zagrożenia prawne i nie tylko, dla organizacji ignorującej różnorodność i inkluzywność.

Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą prawnicy:
Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, radca prawny, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler
Marcin Szlasa-Rokicki, radca prawny, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Kancelaria wspiera przedsiębiorców we wszystkich kwestiach prawa HR dot. global mobility&immigration, zatrudnienia i zwolnień, związków zawodowych, sądowych, wynagrodzeń i premii, compliance, ZFŚS, ZUS, restrukturyzacji, zasad motywacyjnych i lojalnościowych, czasu pracy, programów emerytalnych, PPK, PPE, danych osobowych i innych. W Polsce działa w 6 biurach: w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Jest także częścią Littler – największej na świecie praktyki prawa pracy, reprezentującej pracodawców. Globalny zasięg Littler to ponad 1700 prawników w 27 krajach, w 90 biurach, na 4 kontynentach.

Lider (nie) włączający. Pułapki w zarządzaniu zespołem

WARSZTAT, 6 października 2023, piątek,  godz. 10.00 – 12.00, koszt 199 zł

Zapisz się teraz!

Włączać, motywować, realizować KPI i osiągać wyniki. Niby oczywiste a jednak czasami trudne ze względu na naszą różnorodność w postrzeganiu siebie, innych i świata. Rola lidera wymaga samoświadomości, wiedzy, umiejętności, ciekawości, pokory i … można jeszcze tak długo. Gdzie zatem szukać skutecznych narzędzi, dopasowanych do organizacyjnych potrzeb? Jednym z ciekawych kierunków może być analiza transakcyjna, która pozwala zobaczyć obszary efektywności i jej braku wśród liderów i zespołów. Warsztat skupi się na zaprezentowaniu i przeanalizowaniu 4 pułapek w codziennej pracy zarządczej.

Jakie zatem można podjąć działania, aby zmienić niekorzystne sytuacje w zespole? Jak radzić sobie z poszczególnymi pułapkami? Podczas warsztatu poznasz:

 • 4 etapy samoświadomości lidera i ich konsekwencje dla zespołu.
 • Błędy pojawiające się podczas kontraktowania zadań i projektów.
 • Dystans psychologiczny lidera włączającego i wyłączającego.
 • Rodzaje gier psychologicznych w organizacjach.
 • Wybrane gry psychologiczne – przyczyny i skutki dla lidera i zespołu.

Udział w warsztacie pozwoli Ci:

 • poszerzyć wiedzę o nieoczywistych pułapkach w codziennej pracy lidera
 • zobaczyć, jakie korzyści daje świadomość dystansów psychologicznych w organizacji
 • poznać znaczenie zjawiska gier psychologicznych i jego konsekwencji dla lidera, zespołu i całych organizacji
Zapisz się teraz!

Monika Dawid-Sawicka – konsultant, trener, praktyk analizy transakcyjnej

Od ponad 20. lat wspieram menedżerów, zespoły i całe organizacje w rozwoju. Pracuję w roli konsultanta, trenera, facylitatora oraz coacha ICF PCC. W obliczu zmieniającej się rzeczywistości, z którą mierzą się firmy korzystam z certyfikowanych narzędzi usprawniających i przyspieszających możliwość dokonania diagnozy i wdrożenia planu działania. Ostatnie lata pokazują, ze względu na skuteczność i uzyskiwane efekty, do biznesu wkracza analiza transakcyjna z bogactwem swoich narzędzi. Pracuję jako Praktyk tej metody i pomagam zarządzającym zespołami i organizacjami w sprawnym implementowaniu jej konstruktów. Jestem współautorką książki ”13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce”, która ukazała się w 2023r. stając się bestsellerem. Zweryfikowanie użyteczności biznesowej widoczne jest w opiniach czytelników. Mam też wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu ogólnopolskich debat biznesowych oraz konferencji poświęconych rozwojowi zespołów i organizacji. Wykładam na studiach podyplomowych zagadnienia z obszaru komunikacji, coachingu i facylitacji. Jestem autorką tekstów dotyczących rozwoju kompetencji. Więcej o mnie na www.monikadawidsawicka.pl