WARSZTAT, 12 października 2023, czwartek,  godz. 10.00 – 12.00, koszt 199 zł

Zapisz się teraz!

Czy Twoja firma jest przygotowana na proces naturalnej wymiany doświadczonej kadry i utrzymania ciągłości wiedzy w organizacji?

W jakim zakresie może być pomocny interim management?

Różne firmy mają różne potrzeby w zakresie zarządzania pokoleniami. Sytuacja fabryki lub firmy handlowo-usługowej o 30-letniej lub dłuższej historii będzie pod tym względem całkowicie różna od sytuacji centrum usług wspólnych lub firmy IT. Nasz warsztat skupia się na sytuacji firm, w których występuje znacząca liczba pracowników 50+, gdzie zatem należy się liczyć ze stopniowym odchodzeniem na emeryturę kolejnych roczników. Jak wpłynie to na zarządzanie wiedzą w poszczególnych działach? Czy długoletni pracownicy czują się doceniani, co daje dobry przykład młodszym koleżankom i kolegom? Czy przełożeni i/lub HR wiedzą, kto chce odejść na emeryturę, a kto wolałby zostać dłużej w firmie? A może są pracownicy, którym warto stworzyć specjalne warunki by zmotywować ich do pozostania po osiągnięciu wieku emerytalnego? Wyłania się tu cała lista pytań i rozwiązań, które warto zgłębić by zapewnić niezakłócony rozwój firmy i wzmocnić integrację zespołów pracowniczych.

Jeżeli w firmie nie ma aktualnie nikogo, kto mógłby kompleksowo zarządzić taką sytuacją, dobrym rozwiązaniem może być wynajęcie interim managera do pokierowania projektem.

W trakcie warsztatu omówimy:

 1. Diagnozowanie sytuacji , czyli analizę demograficzną firmy, , i określanie priorytetów dla rozwoju w kontekście wyników diagnozy
 2. Wdrażanie procedur i procesów kadrowych, zapewniających środowisko pracy przyjazne dla zróżnicowanych grup wiekowych i umożliwiające efektywne ich wykorzystanie
 3. Zapewnienie ciągłości zarządzania wiedzą, by nie znikała wraz z odchodzącym pracownikiem
 4. Możliwości efektywnego wykorzystania pracowników w okresie ochronnym oraz emerytów m.in. w zakresie transferu wiedzy, doradztwa, szkoleń, a także jako pracowników czasowych w okresach spiętrzenia zadań
 5. Tworzenie kultury ciągłości międzypokoleniowej w połączeniu z pielęgnowaniem tradycji i historii firmy, celem budowania zaangażowania i pozytywnego wizerunku firmy wewnątrz i na zewnątrz
 6. W zależności od profilu firmy – analizę segmentacji pokoleniowej klientów oraz obsługi klienta , odpowiednie dostosowanie do niej strategii postępowania szkoleń, skryptów komunikacyjnych, itd.
 7. Potencjał wykorzystania rozwiązania jakim jest interim management

Udział w warsztacie pozwoli ci:


 1. zastanowić się nad potrzebami i korzyściami Twojej organizacji w zakresie wykorzystania potencjału pracowników 50+
 2. usprawnić przygotowanie i zarządzanie procesem emerytalnym, jeśli stanowi on istotny element w organizacji
 3. przemyśleć i przygotować rozwiązania zwiększające integrację zespołów w różnym wieku, uwypuklając ten aspekt w kulturze firmy i budując markę dobrego pracodawcy, dbającego o dobrostan pracowników
 4. rozważyć zasadność i korzyści ze wsparcia swojej organizacji przez doświadczenia zewnętrznych managerów (interim managerów)
Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą:

Dr Stanisław Wojnicki, certyfikowany interim manager, specjalista w obszarze strategii zarządzania kadrami, z 30-letnim doświadczeniem jako menedżer HR – głównie w korporacjach międzynarodowych, konsultant i nauczyciel akademicki. Od 2013 roku prowadzi własną firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) i realizuje projekty interim management w przedsiębiorstwach w całej Polsce. Autor licznych artykułów oraz książki o zarządzaniu pokoleniami w firmie „Różne pokolenia, jedna organizacja. Cztery wymiary zarządzania wiekiem w firmie” (Warszawa 2015). Członek zarządów Polskiego Stowarzyszenia HR oraz Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Marzenna Tusza, senior manager z ponad 25-letnim doświadczeniem na szczeblu zarządczym i operacyjnym w firmach polskich i międzynarodowych, głównie właścicielskich. Od 2016 roku zawodowo funkcjonuje w formule interim management, certyfikowany interim manager. Zarządza segmentem projektów managerskich Inwenta Interim Partners, opartych o delegowanie managerów czasowych (tzw. interim managerów) do przeprowadzania zmian w firmach, którym zależy na wypracowaniu szybkich i trwałych rozwiązań, prowadzących do rozwoju i wzrostu prowadzonego biznesu (tzw. transition management). Zaangażowana w profesjonalizację interim management w Polsce. W latach 2018-2021 prowadziła projekt opisu i walidacji kompetencji interim managera, zakończony formalną rejestracją w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

W ramach działalności pro-bono jest mentorem dla przedsiębiorstw w kryzysie, w ramach programu Early Warning Europe.