(Nie)pełnosprawność

Ograniczenia są w naszych głowach. Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami pokazuje nam, jak się nie ograniczać, jak uprawiać sport, jak myśleć pozytywnie, jak pracować.  W Polsce zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest nadal niskie, co wynika najczęściej z utartych stereotypów. Tymczasem osoby niepełnosprawne, dzięki samodyscyplinie, potrafią efektywnie pracować, dążą do samorealizacji zawodowej  i doskonale motywują innych. W ramach Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie pragniemy dzielić się dobrymi praktykami: jak współtworzyć przyjazne środowiska pracy, jak wspierać pracowników z niepełnosprawnościami w rozwoju zawodowym oraz jak promować otwarte postawy i kultury organizacyjne, które mieszczą (nie)pełnosprawność.