Synergia kobiet i mężczyzn

Synergia wynikająca z wykorzystania w pracy cech przypisywanych tradycyjnie mężczyznom, z określanymi jako typowo kobiece, przynosi świetne rezultaty we wszystkich sferach życia społecznego, także w biznesie. Panie, podobnie jak panowie, pochwalić się mogą wieloma sukcesami. Cztery na dziesięć zarejestrowanych w Polsce działalności gospodarczych to firmy prowadzone przez kobiety. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się większą stabilnością, a bizneswomen są, nieco bardziej niż ich koledzy, otwarte na różnorodność.

Firmy, w których kobiety zajmują, obok mężczyzn, stanowiska kierownicze, są bardziej innowacyjne. Zespoły zróżnicowane pod względem wieku, kultury czy płci są bardziej wydajne i osiągają lepsze rezultaty.

W ramach Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie działamy na rzecz wprowadzania na rynku pracy rozwiązań sprzyjających synergii kobiet i mężczyzn. Chcemy propagować zasady współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, że synergia wpływa pozytywnie na osiągnięcia zespołów, a przede wszystkim – na rezultaty organizacji, w której pracują.