O Fundacji

Celem Fundacji Razem dla Różnorodności jest propagowanie i rozwijanie najlepszych praktyk w zarządzaniu różnorodnością w dynamicznie zmieniającej się gospodarce.

Misja Fundacji:

Wierzymy, że przełamywanie stereotypów i zmiana świadomości społecznej na temat różnorodności jest niezbędna i możliwa.

Pokazujemy organizacjom, że integrowanie działań z obszaru różnorodności i inkluzji ze strategią firmy przyniesie im konkretne korzyści biznesowe.

Uświadamiamy jednostkom, że różnorodność jest wartością, która wzbogaca i rozwija nas jako ludzi i jako społeczeństwo.

Działania realizowane w ramach Fundacji mają służyć:

  • Podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw
  • Zwiększaniu innowacyjności
  • Przełamywaniu stereotypów
  • Poprawy zwinności i szybkości działania organizacji
  • Przyciąganiu i utrzymaniu najlepszych talentów

Statut Fundacji [PDF]

Integrujemy wokół naszych inicjatyw

Naszym celem jest również wspieranie innych organizacji. Wokół naszych inicjatyw tworzymy koalicje organizacji, które wdrażają, pielęgnują i propagują kulturę różnorodności.

Zapraszamy do współpracy:

  • firmy i organizacje kształtujące środowisko pracy
  • jednostki i społeczności podlegające wykluczeniu
  • środowiska naukowe i akademickie
  • liderów opinii i media

oraz inne organizacje, inicjatywy czy NGO’sy działające na rzecz różnorodności.

Dołącz do nas
Kompleksowy program

Wspólnie tworzymy kompleksowy program dzielenia się najlepszymi praktykami i sprawdzonymi rozwiązaniami zarówno z rynku polskiego, jak i światowego. Skutecznie zmieniamy rynek pracy! 

Wydarzenia

Organizujemy warsztaty, spotkania, debaty, konferencje, podczas których dzielimy się wiedzą oraz najlepszymi praktykami

Baza wiedzy

Budujemy bazę wiedzy w obszarze różnorodności, przygotowujemy publikacje, badania oraz kampanię społeczną

Projekt zapoczątkowało Stowarzyszenie Interim Managers (SIM), od 10 lat działające na rzecz budowania rynku pracy przyszłości poprzez upowszechnianie nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania firmą.

Zarządzanie pokoleniami

Przemiany demograficzne zachodzące w Polsce sprawiają, że umiejętne zarządzanie zespołami zróżnicowanymi pod względem wieku stało się koniecznością.

ZOBACZ WIęCEJ

Wielokulturowość

Różnorodność kulturowa obecna jest niemalże we wszystkich aspektach naszego życia. Globalizacja i trwające migracje zaowocowały przenikaniem się kultur żyjących na tym samym obszarze. Dlatego kluczowym zadaniem managerów w organizacjach jest zarządzanie transkulturowością i wykorzystanie wszystkich związanych z nią zalet. Wielokulturowość zdecydowanie stanowi potencjał firmy.

ZOBACZ WIęCEJ

Niepełnosprawność

Ograniczenia są w naszych głowach. Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami pokazuje nam  jak się nie ograniczać, jak uprawiać sport, jak myśleć pozytywnie, jak pracować.  W Polsce zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest nadal niskie, co wynika najczęściej (z ignorancji?) i utartych stereotypów. Tymczasem osoby niepełnosprawne dzięki samodyscyplinie potrafią efektywnie pracować, dążą do samorealizacji zawodowej  i doskonale motywują innych. 

ZOBACZ WIęCEJ

Synergia kobiet i mężczyzn

Synergia wynikająca z wykorzystania w pracy cech przypisywanych tradycyjnie mężczyznom, z określanymi jako typowo kobiece, przynosi świetne rezultaty we wszystkich sferach życia społecznego, także w biznesie. Panie, podobnie jak panowie, pochwalić się mogą wieloma sukcesami. Cztery na dziesięć zarejestrowanych w Polsce działalności gospodarczych to firmy prowadzone przez kobiety. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się większą stabilnością, a bizneswomen są, nieco bardziej niż ich koledzy, otwarte na różnorodność.

ZOBACZ WIęCEJ

Partnerzy Fundacji