Wielokulturowość

Różnorodność kulturowa obecna jest we wszystkich aspektach naszego życia. Globalizacja i migracje ludności zaowocowały przenikaniem się kultur egzystujących na tym samym obszarze. Dlatego kluczowym zadaniem managerów w organizacjach jest zarządzanie transkulturowością i wykorzystanie jej zalet. Wielokulturowość stanowi potencjał firmy. Organizacje, które odpowiednio potrafią nią zarządzać, mają dostęp do unikalnego doświadczenia, wiedzy o rynkach zagranicznych, specyfice i preferencjach nabywców oraz ich zachowaniach i potrzebach. Odmienne spojrzenie osób wywodzących się z różnych kultur przynosi oryginalne i niesztampowe rozwiązania problemów, o które trudno byłoby w społeczeństwach monokulturowych. Energia i wiedza płynąca z wielokulturowości, a także odpowiednie nią sterowanie umożliwia firmom stanie się bardziej innowacyjnymi. Dzisiaj różnorodność oznacza konkurencyjność. Firmy, które odpowiednio nią zarządzą będą tymi, które odniosą największe sukcesy.