Zarządzanie pokoleniami

Przemiany demograficzne zachodzące w Polsce sprawiły, że umiejętne zarządzanie zespołami zróżnicowanymi pod względem wieku stało się koniecznością.

Na rynku funkcjonują obecnie cztery pokolenia pracowników, za kilka lat dołączy kolejne, piąte pokolenie. Niezbędne są nowe narzędzia zarządzania, nowa organizacja środowiska i miejsca pracy, a rynek musi dostosować się do zróżnicowanych potrzeb pracowników.

Różnorodność wiekowa zespołu przynosi wiele korzyści, wymaga jednak nowoczesnych narzędzi zarządzania, które powinny m.in. sprzyjać integracji i łagodzeniu konfliktów. Ważne, aby pracownicy akceptowali swoją odmienność, a także potrafili dostrzec płynące z niej korzyści. Konieczna jest synergia pokoleń, dzięki której rośnie efektywność, a organizacja osiąga lepsze rezultaty.

Liczba osób w wieku 50+ stale rośnie: stanowią najliczniejszą grupę wiekową w Polsce. Wydłuża się długość, a także jakość życia. Niemal 70% osób z tej grupy wiekowej jest aktywnych zawodowo, większość deklaruje chęć pracy także po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pokolenie 50+ ma ogromny potencjał, który powinien zostać doceniony przez pracodawców.