WARSZTAT, wkrótce szczegóły terminu, koszt 199 zł.

Dla uczestników konferencji “Różnorodność ma moc” bezpłatnie!

Zapisz się teraz!

Firmy wdrażające z sukcesem kulturę synergii i ją promujące osiągają dużo większe przychody, są bardziej innowacyjne i otwarte na zmiany. To mocny “business case” wspierający potrzebę zmian zachowań kobiet i mężczyzn w biznesie.

W trakcie warsztatu sięgniemy po przykłady z najlepszych praktyk biznesowych na świecie oraz własne doświadczenia w budowaniu karier zawodowych. Zastanowimy się dlaczego kobiety “wykruszają się w drodze na szczyt”. Jakie wewnętrzne ograniczenia ich blokują a czego nie zapewniają im organizacje i społeczeństwo. Porozmawiamy także jak wspierać mężczyzn w ciągle zmieniającym się środowisku biznesowym. Poszukamy wspólnie rozwiązań umożliwiających organizacjom tworzenie kultury zaangażowania i wykorzystania synergii męskiej i żeńskiej energii w biznesie.

Warsztat przygotowany w oparciu o badania naukowe oraz studia przypadków. Prowadzony z wykorzystaniem doświadczeń biznesowych i perspektyw dwóch prowadzących – kobiety i mężczyzny (różne backgroundy oraz lata doświadczeń zawodowych).

Korzyści z uczestnictwa w warsztacie:

  • pozyskanie wiedzy na temat zarządzania różnorodnością w biznesie (najnowsze badania; wpływ różnorodności na innowacyjność firm oraz wyniki indywidualne i zespołowe; przykładowe inicjatywy biznesowe na rzecz równych szans, różnorodności oraz włączania)
  • uświadomienie sobie roli ograniczających przekonań w podejmowaniu decyzji i zachowaniu (nad czym powinnam / powinienem pracować aby pozbyć się ograniczających przekonań i współtworzyć kulturę różnorodności)
  • zrozumienie jak odpowiednia komunikacja oraz budowanie relacji (strategiczny networking) wspierają promocję w biznesie
  • przygotowanie planu rozwiązań jaki możemy wdrożyć w naszych zespołach aby były różnorodne i włączające
Zapisz się teraz!

Warsztat poprowadzą:

https://energiczniej.pl/warsztat-synergia/

Małgosia Tomasik – szkoleniowiec, konsultantka, mentorka członków zarządów, ekspertka w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Fundatorka i Viceprezeska Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie.
Małgosia Tomasik jest ekspertem z branży HR. Rozwijała i wdrażała rozwiązania i programy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Posiada szerokie doświadczenia praktyczne i sukcesy w pracy nad zachowaniem w organizacjach w tym kulturą i wdrożeniem zmian, zaangażowaniem pracowników, satysfakcją zawodową czy rozwojem.
Małgosia zarządzała zespołami HR m.in. firm konsultingowych takich jak Arthur Andersen czy EY (była Partnerem w obu firmach) oraz Grupy Orlen. Była odpowiedzialna za połączenie firm Andersen z EY oraz stworzenie nowych rozwiązań HR-owych dla połączonych zespołów. Pracowała także w zespołach opracowujących globalne rozwiązania (np. uczestnicząc w pracach zespołu przygotowującego globalną strategię HR-ową firmy Arthur Andersen wraz z naukowcami z Wharton Business School). Była zaangażowana w przygotowanie i wdrażanie międzynarodowych programów szkoleniowych w globalnych centrach rozwoju Arthur Andersen oraz EY w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Przez ostatnie lata w ramach rozszerzania swoich zainteresowań zawodowych pracowała m.in. nad rozwijaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii wspierających komunikację wewnętrzną dla firm. Współpracowała z Uniwersytetem SWPS oraz Uniwersytetem Warszawskim (autorski kurs z Przywództwa). Prowadziła warsztaty dla takich firm jak Citibank, Toyota, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, MetLife, Amgen, EY, Siemens, Whirlpool, McCormick, Fundacja Liderek Biznesu, Związek Pracodawców Polska Miedź, Międzynarodowy Związek Biathlonu. Szkoliła osoby z ponad 30 krajów. Pracuje jako Mentor członków zarządów i liderów HR.

Jako fundatorka oraz członek zarządu Fundacji Razem Dla Różnorodności w Biznesie współpracuje z firmami i organizacjami w Polsce przy przygotowaniu konferencji i spotkań, których celem jest propagowanie praktycznych rozwiązań wspierających synergię płci, pokoleń, kultur oraz włączanie osób z niepełnosprawnościami w biznesie.

Małgosia z pasją podróżuje do najdalszych zakątków świata, interesuje się operą, uprawia żeglarstwo. Intensywnie pracuje wolontarystycznie i charytatywnie.

Matt Domogała – “Edutainer”, keynote speaker, szkoleniowiec, mentor, biznesmen.
Od ponad 20 lat mieszka i pracuje w USA (większość czasu w Nowym Jorku). Prowadził konferencje, wykłady, warsztaty w USA i Europie dla uczestników z ponad 30 krajów.
Występował na konferencjach m.in. na uczelniach amerykańskich: Wharton Business School, Columbia, Yale. Współpracował m.in. z: Departamentem Zdrowia i Ochrony Środowiska USA, MetLife, Siemens, T-Mobile, EY, Deloitte, Citibank, Bank Ochrony Środowiska, Santander Bank, Nordea Bank, Tchibo, Adidas, Pandora, Orbico, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Międzynarodowy Związek Biathlonu, Związek Pracodawców Polska Miedź.

Promuje autorską koncepcję “ENERGICZNIEJ”: jak budować energię i zaangażowanie (własne i zespołu) oraz jak budować odporność aby z sukcesem radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i zawodowymi.

Jest nie tylko trenerem ale też skutecznym menedżerem doświadczonym w budowaniu międzynarodowych zespołów i zarządzaniu międzynarodowymi projektami m.in: wprowadzał polskie firmy IT na rynek amerykański. Pracuje z organizacjami charytatywnymi: m.in. współpraca z Fundacją Pomocy Dzieciom ULICA oraz władzami i kuratorem szkół w Bytomiu: interaktywne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich dyrektorów szkół w mieście nt. budowania odporności.

Triathlonista, maratończyk; przepłynął Atlantyk pod żaglami; zdobył Mont Blanc.