WARSZTAT, 14 listopada 2023, wtorek,  godz. 10.00 – 12.00,

Bezpłatny udział dla przedstawicieli firm i organizacji zarządzających zespołami! Zapisz się!

Zapisz się teraz!

Włączać, motywować, realizować KPI i osiągać wyniki. Niby oczywiste a jednak czasami trudne ze względu na naszą różnorodność w postrzeganiu siebie, innych i świata. Rola lidera wymaga samoświadomości, wiedzy, umiejętności, ciekawości, pokory i … można jeszcze tak długo. Gdzie zatem szukać skutecznych narzędzi, dopasowanych do organizacyjnych potrzeb? Jednym z ciekawych kierunków może być analiza transakcyjna, która pozwala zobaczyć obszary efektywności i jej braku wśród liderów i zespołów. Warsztat skupi się na zaprezentowaniu i przeanalizowaniu 4 pułapek w codziennej pracy zarządczej.

Jakie zatem można podjąć działania, aby zmienić niekorzystne sytuacje w zespole? Jak radzić sobie z poszczególnymi pułapkami? Podczas warsztatu poznasz:

  • 4 etapy samoświadomości lidera i ich konsekwencje dla zespołu.
  • Błędy pojawiające się podczas kontraktowania zadań i projektów.
  • Dystans psychologiczny lidera włączającego i wyłączającego.
  • Rodzaje gier psychologicznych w organizacjach.
  • Wybrane gry psychologiczne – przyczyny i skutki dla lidera i zespołu.

Udział w warsztacie pozwoli Ci:

  • poszerzyć wiedzę o nieoczywistych pułapkach w codziennej pracy lidera
  • zobaczyć, jakie korzyści daje świadomość dystansów psychologicznych w organizacji
  • poznać znaczenie zjawiska gier psychologicznych i jego konsekwencji dla lidera, zespołu i całych organizacji
Zapisz się teraz!

Monika Dawid-Sawicka – konsultant, trener, praktyk analizy transakcyjnej

Od ponad 20. lat wspieram menedżerów, zespoły i całe organizacje w rozwoju. Pracuję w roli konsultanta, trenera, facylitatora oraz coacha ICF PCC. W obliczu zmieniającej się rzeczywistości, z którą mierzą się firmy korzystam z certyfikowanych narzędzi usprawniających i przyspieszających możliwość dokonania diagnozy i wdrożenia planu działania. Ostatnie lata pokazują, ze względu na skuteczność i uzyskiwane efekty, do biznesu wkracza analiza transakcyjna z bogactwem swoich narzędzi. Pracuję jako Praktyk tej metody i pomagam zarządzającym zespołami i organizacjami w sprawnym implementowaniu jej konstruktów. Jestem współautorką książki ”13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce”, która ukazała się w 2023r. stając się bestsellerem. Zweryfikowanie użyteczności biznesowej widoczne jest w opiniach czytelników. Mam też wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu ogólnopolskich debat biznesowych oraz konferencji poświęconych rozwojowi zespołów i organizacji. Wykładam na studiach podyplomowych zagadnienia z obszaru komunikacji, coachingu i facylitacji. Jestem autorką tekstów dotyczących rozwoju kompetencji. Więcej o mnie na www.monikadawidsawicka.pl