DOŁĄCZ DO NAS

Dołącz do inicjatywy już dziś!
 • Zgłoś Twoją firmę
 • Wybierz rodzaj wsparcia
 • Buduj z nami Inicjatywę
 • Dziel się sukcesami
 • Inspiruj innych
 • Ucz się od innych
 • Zapraszaj kolejnych
 

Korzyści dla uczestników KONSORCJUM
 • Współtworzenie zakresu Inicjatywy Razem dla różnorodności;
 • Miejsce w Radzie Programowej Inicjatywy;
 • Dzielenie się dobrymi praktykami i aktywne wspieranie zmian na rynku pracy;
 • Rola Ambasadora Inicjatywy;
 • Wystąpienia merytoryczne w wydarzeniach: prezentacje dobrych praktyk, udział w panelach dyskusyjnych;
 • Udział w spotkaniach merytorycznych/warsztatach/ debatach;
 • Promocja: kampania promocyjna Inicjatywy, publikacje, strona www.