Jerzy Kalinowski

Pandemia koronawirusa stawia zarządy firm wobec nowych wyzwań. Od kilku tygodni  priorytetem stało się skuteczne zabezpieczenie zdrowia pracowników, klientów i dostawców oraz własnego biznesu. Managerowie muszą teraz bardzo szybko podejmować trafne decyzje – nie mogą pozwolić sobie na błędy ani tym bardziej rozciągać decyzji w czasie. 

Doświadczenie uczy (dobrze zilustrowane w artykule Forbes z 16 kwietnia 2020 r. https://www.forbes.com/sites/ruthumoh/2020/04/15/how-chief-diversity-officers-are-steering-their-companies-through-the-covid-19-crisis/), że w sytuacjach krytycznych zróżnicowane zespoły managerskie zdecydowanie lepiej dają sobie radę. Grupa managerów, wśród których są kobiety i mężczyźni, osoby reprezentujące różne generacje wiekowe, mające różne doświadczenia zawodowe, pochodzące z różnych kultur czy dotknięte niepełnosprawnością, lepiej rozumie specyfikę obecnej sytuacji, potrzeby i obawy poszczególnych interesariuszy. Łatwiej identyfikuje też kluczowe obszary ryzyka. 

Weźmy pod uwagę sam aspekt bezpieczeństwa zdrowotnego. COVID-19 stwarza zdecydowanie większe zagrożenia życia dla reprezentantów pokolenia tzw. baby boomers czy też osób schorowanych niż dla zdrowych przedstawicieli generacji Z oraz Y. Restrykcje w poruszaniu się mają kompletnie inne implikacje dla matek z małymi dziećmi niż osób bezdzietnych lub mających już odchowane dzieci. Osoby samotne w sposób wyjątkowy odczuwają ograniczenia w poruszaniu się. Różne wyzwania w przystosowaniu się do życia w erze COVID-19 mają osoby pochodzące z innych kultur. Natomiast, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, zupełnie inaczej adaptują się do pracy z domu. Zróżnicowany zespół zarządzający może znacznie lepiej zrozumieć te bardzo różne perspektywy pracowników i szybko skutecznie je zaadresować.

Warto też zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty, które mają znaczenie przy efektywnym zarządzaniu biznesem w erze COVID-19: integralność działań i okazywanie empatii. W czasie kryzysu pracownicy i klienci wyjątkowo szybko mogą dostrzec rozbieżności między deklaracjami kierownictwa, a jego rzeczywistymi działaniami. Taki brak integralności prowadzi w naturalny sposób do utraty przez pracowników zaufania do pracodawcy, a klientów szybko skłania do rozstania się z produktami danej firmy. Sytuacja kryzysowa sprawia, że pracownicy firmy, jej klienci, kontrahenci oczekują, że wszyscy wokół zrozumieją ich specyficzną sytuację, ich sposób postrzegania świata czy ich indywidualne emocje. Zróżnicowane zespoły zarządzające na ogół są bardziej integralne i lepiej radzą sobie z okazywaniem empatii, co jest bardzo przydatne przy skutecznym rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, które w czasach kryzysu są nie do uniknięcia.

Jerzy Kalinowski jest jednym ze współzałożycieli Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie. Obecnie wspiera startupy w zakresie pozyskania finansowania oraz zarządzania dynamicznym wzrostem. Wcześniej przez wiele lat był partnerem w międzynarodowej firmie doradczej KPMG, gdzie odpowiadał za branże nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji. Ma też wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w biznesie (prezes zarządu, rady nadzorcze).

Data publikacji: 27.04.2020