Webinar, czwartek, 20.06.2024 r., 90 minut 12:00-13:30.

Zapisz się teraz!!! bezpłatnie!

Zapisz się teraz!

Pojęcie różnorodności w większości firm jest bardzo mocno zakorzenione w obszarze HR, a wdrażane działania skierowane do obecnych lub przyszłych pracowników. Tymczasem działania z obszaru DEI powinny być zintegrowane z całym systemem zarządzania firmy, wpisane w jej strategię i relacje z wszystkimi jej interesariuszami.

W trakcie naszego webinaru przyjrzymy się, jakie miejsce ma (lub powinna mieć) różnorodność w komunikacji marketingowej.

Celem marketingu jest sprzedaż. Na sprzedaż ogromny wpływ ma zaangażowanie, lojalność i zaufanie klientów. Czy można lepiej budować zaangażowanie naszych klientów niż poprzez adresowanie przekazów reklamowych uwzględniających ich różnorodne potrzeby?

Co oznacza różnorodność w kontekście konsumentów? To szeroki zakres różnic demograficznych, psychograficznych i behawioralnych, które mogą wpływać na preferencje, potrzeby i zachowania zakupowe konsumentów. W praktyce, różnorodność konsumentów obejmuje np.: płeć, wiek, rasę i etniczność, orientacje seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, status ekonomiczny, religię, styl życia, miejsce zamieszkania. Czy adresowanie komunikacji do tak zróżnicowanych grup może stanowić wyzwanie dla firm i marketerów?

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się Bolesław Rok, profesor zarządzania (sustainability management) w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Monika Rosłoniec, managerka zarządzająca Agencją UNMUTE, która praktycznie wspiera klientów w zwiększaniu inkluzywności ich oferty i komunikacji. 

Poruszane zagadnienia:

  • Marketing inkluzywny a strategia firmy – dlaczego konieczne jest szerokie spojrzenie
  • Włączająca komunikacja a obowiązek raportowania ESG
  • Wpływ wdrożenia Europejskiego Aktu o Dostępności
  • Przykłady dobrych praktyk w kampaniach, np. materiały dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
  • Jakie są najczęstsze bariery, z którymi firmy mogą się spotkać próbując wdrożyć inkluzywność w marketingu i jak można je przezwyciężyć
  • Od czego zacząć wdrażanie zmian w marketingu w mojej firmie

Na spotkanie zaprasza Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie, rozmowę poprowadzi Urszula Baranowska.

 

Zapisz się teraz!

Prelegenci

Bolesław Rok 

Profesor zarządzania (sustainability management) w Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie. Koordynator studiów podyplomowych „Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako doradca, mentor, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współtwórca programu Climate Leadership powered by UN Environment. Autor lub współautor szeregu artykułów i książek, uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu etyki biznesu, zrównoważonego rozwoju i ESG.  

Monika Rosłoniec

General Manager agencji UNMUTE, skupiającej się na budowaniu dostępnej komunikacji marketingowej i działaniach biznesowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

Wcześniej zarządzała studiem produkcyjnym Foodoo, pracowała w działach marketingu (Belvedere Gourmet Group, Oriflame, Zomato), w mediach (Kukbuk), w agencji reklamowej (Ogilvy). Z wykształcenia ekonomistka i dziennikarka.

Urszula Baranowska

Managerka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie komunikacji wizerunkowej i marketingowej, ekspertka w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG, Fundatorka Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie