Sprawdź naszą ofertę
bezpłatnych warsztatów i webinarów

sprawdź

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI

WIELOKULTUROWOŚĆ

(NIE)PEŁNOSPRAWNOŚĆ

SYNERGIA KOBIET I MĘŻCZYZN

ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI

WIELOKULTUROWOŚĆ

(NIE)PEŁNOSPRAWNOŚĆ

SYNERGIA KOBIET I MĘŻCZYZN

O Fundacji

Idee różnorodności, równości/sprawiedliwości i włączania (DEI) w miejscu pracy mają bardzo silne uzasadnienie biznesowe. Wszystkie badania potwierdzają, że firmy, których zespoły są bardziej zróżnicowane osiągają dużo lepsze rezultaty. Są bardziej konkurencyjne, innowacyjne i kreatywne.

Zapoczątkowana w 2019 r. społeczna inicjatywa Razem dla Różnorodności w Biznesie promuje wartość inkluzywności i różnorodności w biznesie a także wspiera organizacje w budowaniu takiej kultury. Będąc docenionym przez współpracujące z nami firmy, postanowiliśmy przekształcić naszą społeczną inicjatywę w Fundację Razem dla Różnorodności w Biznesie na początku 2023 roku.

Założyciele naszej fundacji to zespół uznanych ekspertów z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich, komunikacji i prawa pracy.

Inicjatywa Razem dla Różnorodności w Biznesie zrodziła się z potrzeby wspierania organizacji, które chcą wdrażać i pielęgnować kulturę różnorodności. Potencjał, jaki niesie w sobie różnorodność, jest naturalnym i niewyczerpanym źródłem budowania realnej przewagi na konkurencyjnym i naznaczonym zmianami rynku. Celem naszej inicjatywy jest dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami w obszarze różnorodności. Chcemy zbudować Konsorcjum organizacji praktycznie korzystających z jej potencjału. To one są cennym źródłem wiedzy i sprawdzonych rozwiązań. Ich zaangażowanie w inicjatywę będzie gwarancją skuteczności naszych działań. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Interim Managers, które działa na rzecz budowania rynku pracy przyszłości i na co dzień w swoich działaniach i w aktywnościach zawodowych członków wykorzystuje potencjał różnorodności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Różnorodność w biznesie a czasy epidemii 

Jerzy Kalinowski

Pandemia koronawirusa stawia zarządy firm wobec nowych wyzwań. Od kilku tygodni  priorytetem stało się skuteczne zabezpieczenie zdrowia pracowników, klientów i dostawców oraz własnego biznesu. Managerowie muszą teraz bardzo szybko podejmować trafne decyzje – nie mogą pozwolić sobie na błędy ani tym bardziej rozciągać decyzji w czasie. 

Czytaj więcej

Partnerzy Fundacji

Partnerzy Fundacji

Zapraszamy do współpracy
Dołącz do nas