Osoby uchodźcze stanowią ważną i często niedocenianą grupę na rynku pracy. Przemieszczając się z różnych części świata z powodu konfliktów, prześladowań lub zagrożeń dla życia, niosą ze sobą nie tylko bagaż życiowych doświadczeń, lecz także ogromny potencjał zawodowy i kulturowy. Jednakże, mimo ich chęci do integracji i zaangażowania w życie społeczno-gospodarcze nowego kraju, osoby uchodźcze często napotykają liczne bariery w dostępie do rynku pracy.

Poprzez otworzenie się na różnorodność i wykorzystanie potencjału zawodowego oraz wielokulturowych perspektyw, firmy mogą nie tylko wzbogacić swój zespół pracowniczy, lecz także stworzyć bardziej dynamiczne, kreatywne i zrównoważone środowisko pracy. O tych korzyściach oraz sposobach wspierania integracji osób uchodźczych rozmawialiśmy podczas naszego webinaru.

Naszymi goścmi byli:

  • Judyta Rozmus, Liderka Projektu Wsparcia Osób z Doświadczeniem Uchodźczym IKEA
  • Wioleta Bąk-Faszczewska, Kierowniczka Działu Rekrutacji Medicover
  • Julia Godorowska, Koordynatorka ds. szkoleń, Ocalenie Sp. z o.o.
  • Kristina Stankiewicz, Menedżerka zespołu doradztwa zawodowego, Fundacja Ocalenie
  • Paulina Jaworska, Country Director Poland, Tent Partnership For Refugees
  • Maciej Bątkiewicz, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy
  • Dariusz Garbacki, kierownik w Urzędzie Pracy, Koordynator Punktu Obsługi obywateli Ukrainy

Spotkanie prowadziła Małgorzata Tomasik, Członkini Zarządu Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie.

W trakcie webinaru omówiliśmy kwestie zatrudniania i integracji osób z doświadczeniem uchodźczym w Polsce. Goście przedstawili konkretne przykłady działań, takie jak programy stażowe, mentoringowe oraz kampanie edukacyjne, które mają na celu nie tylko ułatwienie dostępu do rynku pracy, ale także budowanie otwartości i akceptacji w społeczeństwie.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że skuteczne wprowadzenie programów integracyjnych dla osób uchodźczych wymaga współpracy między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi oraz biznesem. Poprzez koordynację działań możemy skuteczniej wspierać zarówno osoby uchodźcze, jak i pracodawców – synergia działań przynosi lepsze efekty i zwiększa szanse na sukces integracji zawodowej.

Mieliśmy okazję posłuchać o programie stażowym dla osób z doświadczeniem uchodźczym, którego inicjatorem jest firma IKEA. Program ten działa na skalę międzynarodową i koncentruje się na wyrównywaniu szans. Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi, między innymi z Fundacją Ocalenie, w ramach programu oferowane jest wsparcie językowe, rekrutacyjne i prawne.

Fundacja Ocalenie działa w dwóch rolach: udzielania bezpośredniego wsparcia dla osób uchodźczych i współpracy z firmami w kreowaniu projektów zatrudnienia. W przypadku programu stażowego IKEA projekty były tworzone z uwzględnieniem potrzeb zarówno osób uchodźczych, jak i stałych pracowników, aby mogli zrozumieć, jak efektywnie wspierać i integrować osoby uchodźcze w swoich zespołach. Podkreślono długoterminowe korzyści z uczestnictwa w stażach, takie jak poprawa znajomości języka polskiego i większa pewność siebie na rynku pracy.

Warto zauważyć, że istnieją również wyzwania związane z integracją osób uchodźczych w miejscu pracy, w tym konieczność pracy nad świadomością i edukacją pracowników. Często pomimo dobrych intencji, stereotypy i przekonania są głęboko zakorzenione, dlatego istotne jest wsparcie zarówno dla osób z doświadczeniem uchodźczym, jak i dla liderów oraz zespołów.

Podczas webinaru rozmawialiśmy również o działaniach firmy Medicover, które umożliwiły zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek. Przed wybuchem konfliktu w Ukrainie firma z powodzeniem przeprowadziła pilotaż, co ułatwiło pozyskanie tymczasowych PWZ dla kandydatów z Ukrainy. Po wybuchu konfliktu, kontynuowano działania, aby pomóc osobom uchodźczym w znalezieniu pracy w Polsce. Jednym z głównych aspektów korzyści wynikających z tych działań było wprowadzenie różnorodności kulturowej do organizacji, a w efekcie wymiana wiedzy i doświadczeń.

Posłuchaliśmy także o programie mentoringowym organizowanym przez Fundację Tent Partnership For Refugees, którego celem jest przygotowanie osób uchodźczych do wejścia na rynek pracy. W ramach tego programu mentorzy pomagają podopiecznym w różnych aspektach procesu rekrutacyjnego, począwszy od tworzenia CV, a skończywszy na przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Istotnym elementem jest również wsparcie w zyskaniu pewności siebie, szczególnie w kontekście komunikacji w obcym języku i autoprezentacji. Fundacja prowadzi także inne działania dla biznesu, włączając w to szkolenia dla zespołów HR i liderów zespołów o różnorodnym tle kulturowym.

We wsparciu zawodowym osób uchodźczych aktywnie uczestniczy również Urząd m.st. Warszawy. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Urząd podjął szereg działań mających na celu wspieranie w integracji zawodowej. Współpracując z organizacjami pozarządowymi, oferowano szkolenia z języka polskiego oraz szkolenia zawodowe, co pomogło tysiącom cudzoziemców w znalezieniu pracy. Urząd oferuje wsparcie m.in. w postaci subsydiów, staży oraz finansowania nostryfikacji dyplomów.

Podczas dyskusji rozmawialiśmy również o kampanii organizowanej przez IKEA pod nazwą #ZmieniamyNarracje. Kampania została stworzona w odpowiedzi na wzrost używania pejoratywnych określeń w kontekście osób uchodźczych i migrantów. Wspólnie ze współpracującymi organizacjami, kampania promuje używanie właściwego języka oraz dbałość o to, jak mówimy o migracji i osobach uchodźczych. W ramach kampanii powstał Leksykon Dobrego Języka – publikacja została stworzona przez IKEA we współpracy z siedmioma   organizacjami   pozarządowymi. Celem   leksykonu   jest   zwrócenie   uwagi   na   krzywdzące i wykluczające określenia pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz inspirowanie każdej osoby do empatycznego dialogu. Leksykon Dobrego Języka to zbiór pojęć, określeń i powiedzeń, z którymi możemy spotkać się na co dzień, zarówno podczas codziennych rozmów, jak i w przestrzeni publicznej. W publikacji podzielono je na „dobre pojęcia” i te, które mogą krzywdzić lub wykluczać. IKEA w kampanii #ZmieniamyNarracje nie wchodzi w rolę ekspercką, a oddaje głos tym, którzy są najlepszymi rzecznikami spraw swoich klientów czy podopiecznych. Dlatego każdy rozdział, dotyczący języka wobec różnych grup narażonych na wykluczenie, został przygotowany przez inną organizację pozarządową.

Nasze słowa nie tylko wyrażają myśli, ale także kształtują rzeczywistość. Zachęcamy do zapoznania się z Leksykonem Dobrego Języka dostępnym na stronie kampanii  zmieniamynarracje.pl oraz do praktykowania inkluzywnego języka w codziennych rozmowach!

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za udział w naszym webinarze – kontynuujmy dyskusję i podejmujmy dalsze działania na rzecz integracji zawodowej osób z doświadczeniem uchodźczym.