Małgorzata Tomasik

Fundatorka, Członkini Zarządu

Małgorzata Tomasik

Fundatorka, Członkini Zarządu 

Małgosia Tomasik jest doświadczoną liderką i ekspertem w zarządzaniu potencjałem ludzkim z 30 letnim doświadczeniem zdobywanym w wielokulturowych i międzynarodowych zespołach.

Zarządzała zespołami HR Grupy Orlen oraz firm konsultingowych Arthur Andersen i EY. Współpracowała z Uniwersytetem SWPS oraz Uniwersytetem Warszawskim (autorski kurs z przywództwa). Szkoliła osoby z ponad 30 krajów. Wspiera klientów w procesach zarządzania zmianą, komunikacji, budowania kultury zaangażowania, różnorodności i włączania. Pracuje jako trener i mentor członków zarządów, managerów oraz liderów HR.

Jest jedną z inicjatorek inicjatywy Razem Dla Różnorodności w Biznesie.

Wraz z zespołem Fundacji współpracuje z firmami i organizacjami w Polsce przy przygotowaniu konferencji, webinarów, szkoleń i rozwiązań, których celem jest propagowanie praktycznych rozwiązań wspierających synergię płci, pokoleń, kultur oraz włączanie osób z niepełnosprawnościami w biznesie.