Beata Bukowska

Fundatorka, Prezeska Zarządu Fundacji

Beata Bukowska

Fundatorka, Prezeska Zarządu Fundacji 

Z branżą i środowiskiem HR związana od ponad 20- lat. Ekspertka rynku pracy, specjalistka od rekrutacji, oceny i rozwoju kompetencji, inicjatorka interim management w Polsce.

W 2004 roku współzałożyła firmę doradztwa personalnego Inwenta, która specjalizuje się w rekrutacjach na wyższe stanowiska managerskie, prowadzeniu badań zaangażowania, projektów rozwojowych i projektów AC/DC, jak również jest liderem polskiego rynku w zakresie realizacji projektów interim management.

Inicjatorka i współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), aktywnie działająca na rzecz edukacji i popularyzacji tej formy rozwoju zawodowego zarówno w kontekście maksymalizacji efektów biznesowych, jak również wydłużania aktywności zawodowej polskich managerów wysokiej klasy.

Od lat mocno zaangażowana w działania na rzecz propagowania idei różnorodności i włączania.  Jest jedną z założycielek Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie. Obecnie pełni funkcję Prezesa Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie, której celem jest działanie na rzecz budowania środowiska różnorodności, włączania i równości w przedsiębiorstwach oraz tworzenie bezpiecznych i efektywnych miejsc pracy.

Pomysłodawczyni branżowej konferencji Lato HR, wykładowczyni na studiach podyplomowych, autorka wielu publikacji i raportów z tematyki HR, interim management i DE&I.

Fundatorzy

Urszula Baranowska – Fundatorka

Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej w największych polskich firmach. Ekspertka w zakresie budowania relacji z interesariuszami, komunikacji kryzysowej, komunikacji zmian oraz kultury organizacyjnej.

Wdrażała pierwsze w polskich firmach projekty zrównoważonego rozwoju (m.in. w PKN ORLEN, PGE, PSE).

Członkini zespołu redakcyjnego i współautorka Standardu Informacji Niefinansowych – regulacji dotyczącej raportowania danych niefinansowych.

Trenerka komunikacji interpersonalnej, ICC Coach, Reiss Profile Master.