Zdrowie w czasach pandemii. Budowanie kultury odporności w zespołach.

18 marzec 2021 r.

weź udział

Bieżące wydarzenia uczą nas, że kryzysy zdarzają się znacznie częściej niż wcześniej przewidywano. Kluczem nie tylko do przetrwania, ale także do powodzenia jest ludzka odporność. Tak jak jednostki mogą nauczyć się rozwijać osobiste cechy odporności, tak samo organizacje mogą rozwijać kulturę odporności. Nowa normalność wymaga, aby organizacje budowały i wzmacniały swoją odporność, by stać się bardziej zwinnymi, odpornymi i wydajnymi.

Praca w domu staje się nowym standardem, wielozadaniowość i dzielnie ról to codzienna rutyna, bycie online przez długie godziny nikogo już nie dziwi. Zacieranie granic pomiędzy prywatnością i sprawami służbowymi jest coraz powszechniejsze, a ilość stresu, z jaką przyszło nam się mierzyć, coraz większa. Dlatego konieczne jest, aby zespoły HR i managerowie zwracali uwagę na dobre samopoczucie psychiczne zespołu i świadome budowanie odporności na zdarzenia zewnętrzne.

Chociaż pandemia koronawirusa skomplikowała wyzwanie budowania zdrowej kultury w miejscu pracy, stworzyła również nowe możliwości dla pracodawców – zainicjowania otwartego i szczerego dialogu z pracownikami na temat ich samopoczucia oraz tego, czego potrzebują, aby utrzymać i poprawić ogólny stan zdrowia.

Serdecznie zapraszamy!

Korzyści

 • Dowiesz się jak wrażliwość emocjonalna wpływa na rodzaj przeżywanych trudności w okresie pandemii i pracy zdalnej.
 • Uzyskasz wskazówki jak wspierać osoby o podwyższonej wrażliwości. Poznasz ich styl pracy i preferowaną aktywność.
 • Przekonasz się czy wsparcie psychospołecznege w miejscu pracy ma znaczenie. 
 • Dowiesz się dlaczego sposób patrzenia na stres ma znaczenie.
 • Poznasz sposoby na to jak pomóc sobie w stresujących sytuacjach.
 • Otrzymasz wskazówki jak świadomie budować odporność własną.
 • Poznasz sposoby na angażować członków zespołu w kształtowanie odpornej organizacji.
 • Dowiesz się jak tworzyć kulturę odporności, odwagi i zaangażowania.
 • Zagłębisz się w tzw. multitasking. Poznasz sposoby na to jak współczesny człowiek ma poradzić sobie w świecie wielu zadań i małej ilości czasu.
 • Dowiesz się czy ciągła wielozadaniowość może powodować trwałe zmiany w mózgu, obniżać naszą zdolność empatii i kontroli emocjonalnej. 
 • Poznasz sposoby na tworzenie nawyku koncentracji na jednym zadaniu w jednym czasie.
WSPÓŁORGANIZATORZY SPOTKANIA:

Program spotkania

15:00 – 15:10Powitanie
15:10 - 15:30Piotr Burkiewicz, Centrum Zdrowia i Psychoterapii


Temperament jako czynnik ryzyka. Jak wrażliwość emocjonalna wpływa na rodzaj przeżywanych trudności w okresie pandemii i pracy zdalnej? Jak wspierać osoby o podwyższonej wrażliwości?
- Wyjaśnienie specyfiki funkcjonowania osób o podwyższonej wrażliwości / reaktywności. Styl pracy, preferowana aktywność. Reaktywność jako czynnik wpływający na jakość funkcjonowania zawodowego osoby w okresie pracy zdalnej.
- Stres zawodowy w ujęciu modelu Roberta Karaska. Warunki potrzebne do obniżania obciążenia stresem w pracy. Przykłady strategii interwencji.
- Znaczenie wsparcia psychospołecznego w miejscu pracy. Rodzaje wsparcia. Przykłady dobrych praktyk.

15:30 – 15:45Jagoda Smoleńska, , Konsultant w Inwenta

Potraktuj stres na sportowo

Powszechnie panuje przeświadczenie, że nikt nie lubi się stresować. Że jest to coś nieprzyjemnego. Że utrudnia funkcjonowanie. Że może mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Jest jednak pewna grupa, która traktuje stres w inny sposób. Sportowcy wiedzą, że bez niego nie będą osiągać najwyższego poziomu efektywności oraz najlepszych wyników. Podczas wystąpienia dowiesz się:
- Dlaczego sportowcy nie mogą pozwolić sobie na "niestresowanie"?
- Dlaczego sposób patrzenia na stres ma znaczenie?
- Jak pomóc sobie w stresujących sytuacjach?
- Dlaczego osoby lubiące stres żyją dłużej?
15:45 – 16:15Panel dyskusyjny Medicover

Jak budować odporność w firmach?
16:15 – 16:45Monika Toroszewska ,Kierownik ds. Projektów HR w Carlsberg Polska Sp. z o.o.
Małgorzata Wencław-Kosińska, Learning & Development Manager Carlsberg Polska

Zdrowa Równowaga w Carlsberg Polska
Rok 2020 to czas, w którym działy HR stanęły przed wieloma wyzwaniami. Lockdown, pandemia, niepewność i niepokój wpłynęły na wielu z nas. W jaki sposób dbaliśmy o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w Carlsberg Polska? Jak wspieraliśmy nasz rozwój mentalny i dlaczego jest on dla nas cały czas priorytetem? Dlaczego postawiliśmy na Zdrową Równowagę? Pomysły rodzą się każdego dnia, a przyświeca im nasza misja "Warzymy dla lepszego dziś i jutra", która dla nas oznacza "Szkolimy dla lepszego dziś i jutra". O tym, jak to robimy w Carlsberg, opowiemy podczas wydarzenia Inicjatywy Razem dla Różnorodności "Zdrowie w czasach pandemii. Budowanie kultury odporności w zespołach".
16:45 – 17:15Matt Domogała, Edutainer, Keynote Speaker, szkoleniowiec, mentor, biznesmen Energiczniej.pl


Buduj odporność przez zaangażowanie
- Jak świadomie budować odporność własną?
- Jak angażować członków zespołu w kształtowanie odpornej organizacji?
- Jak tworzyć kulturę odporności, odwagi i zaangażowania?
17:15 – 17:40Konrad Maj, Centrum HumanTech, Uniwersytet SWPS


Jak współczesny człowiek ma poradzić sobie w świecie wielu zadań i małej ilości czasu?

Coraz więcej ludzi uprawia tzw. multitasking. Większość ludzi jest przekonana, że potrafi wykonywać kilka czynności równolegle. Lubimy to, bo tworzy iluzje wysokiej wydajności, jest również elementem naszej autoprezentacji. Niestety, jednak nie jesteśmy przystosowani do sytuacji dynamicznego przełączania się między zadaniami. To zjawisko podobne do sytuacji, w której odpalamy wiele programów na komputerze i wszystko zaczyna chodzić wolniej, a nawet zawiesza się. Spadek efektywności wykonania zadań dochodzi nawet do 40%. Ciągła wielozadaniowość może powodować trwałe zmiany w mózgu - może obniżać naszą zdolność empatii i kontroli emocjonalnej. Wykazano również, że może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie poznawcze - pogorszyć wyniki w testach IQ, obniżyć kreatywność, zakłócić procesy pamięciowe, a ponadto podnieść stres i dekoncentrację. Jakkolwiek ludzie młodzi mogą do pewnego stopnia wytrenować się w wielozadaniowości, istnieją również sposoby tworzenia nawyku koncentracji na jednym zadaniu w jednym czasie.
17:40 – 17:45Podsumowanie spotkania

Prelegenci

Dr n.med Michał Chudzik
DYREKTOR MEDYCZNY, CZŁONEK ZARZĄDU MEDICOVER SP. Z O. O.

Specjalista kardiolog, internista, ekspert Medycyny Stylu Życia. Michał Chudzik, w Medicover pracuje od 2019 roku. Odpowiada za transformację procesów pracy zespołów medycznych, a także dalsze podnoszenie standardów jakości, bezpieczeństwa i efektywności usług Medicover w Polsce. Wspomaga merytorycznie różne obszary działalności firmy w tematach zarówno medycyny klinicznej jak i zdrowego stylu życia, profilaktyki, chorób cywilizacyjnych i medycyny przeciwstarzeniowej.

Pracował zarówno w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jak i w klinikach uniwersyteckich. Od ponad 6 lat powoływany do struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – prowadzi liczne aktywności edukacyjne dla lekarzy z Europy Środkowo-Wschodniej. Autor i współautor licznych prac naukowych, członek Komitetów Naukowych wielu europejskich kongresów kardiologicznych. Wykładowca akademicki w łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Autor pierwszego w Polsce programu leczenia nagłego zgonu sercowego – „Nie pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi”. Obecnie inicjator i wykonawca pionierskiego w Europie programu skoordynowanej opieki nad chorymi po COVID-19 z oceną powikłań sercowo-naczyniowych – „STOP-COVID”.

Monika Toroszewska
KIEROWNIK DS. PROJEKTÓW HR W CARLSBERG POLSKA SP. Z O.O.

Specjalizuje się w projektach wizerunkowych z obszaru HR oraz employer brandingu w firmie Carlsberg Polska. Zrealizowała innowacyjny projekt wspierający candidate experience, oparty na technologii mobilnej. Wraz z zespołem globalnym uruchomiła i rozwija firmową stronę karierową. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań zaangażowania. Aktywnie działa w zakresie rozwoju kultury organizacyjnej oraz talentów. Prowadzi szkolenia w zakresie kompetencji miękkich, rozwija programy wdrożeniowe dla nowych pracowników w działach produkcyjnych. Działa z pasją i zaangażowaniem.

Małgorzata Wencław-Kosińska
LEARNING & DEVELOPMENT MANAGER CARLSBERG POLSKA

Menadżer, coach, trener oraz mentor w Fundacji Liderek Biznesu. Posiada ponad 15 lat doświadczenia menedżerskiego i prowadzeniu projektów rozwojowych dla biznesu, osób indywidualnych oraz na uczelniach wyższych. Szkoleniowiec i praktyk z pragmatycznym podejściem do rozwijania kompetencji. Zwolenniczka metody warsztatowej, która daje możliwość osadzenia szkolenia w realiach biznesu. Od lat prowadzi szkolenia dla kadry managerskim z obszaru przywództwa, sprzedaży i umiejętności miękkich. Ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing Managerskim w Szkole Głównej Handlowej. Jej pasją są podróże oraz poznawanie Polski z perspektywy roweru.

Jagoda Smoleńska
KONSULTANT INWENTA

Wsparła ponad 20 firm z 10 branż, realizując projekty doradcze w zakresie diagnozy kompetencji pracowników i kandydatów.

Posiada 6-letnie doświadczenie w doradztwie z obszaru HR, specjalizuje się w obszarze narzędzi psychometrycznych.

Aktywnie działa jako psycholog sportu, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną również w projektach biznesowych.

Konrad Maj
KIEROWNIK CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH HUMANTECH,  WYDZIAŁ PSYCHOLOGII W WARSZAWIE, ADIUNKT W KATEDRZE PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I OSOBOWOŚCI

Psycholog społeczny, kierownik projektu HumanTech Meetings, inicjator oraz kierownik Centrum Innowacji HumanTech, które analizuje najnowsze trendy społeczne i technologiczne, przygotowuje ekspertyzy na podstawie wyników badań i wdrożeń innowacji, a także realizuje projekty we współpracy z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy.

W pracy naukowej i dydaktycznej dr Maj koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem społecznym, psychologią mediów oraz innowacjami. Obecnie prowadzi badania w obszarze HRI (Human-Robot-Interaction).

W latach 2013-2016 był pełnomocnikiem prorektora ds. nauki w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i innowacji społecznych. Odbył szereg wizyt studyjnych w ośrodkach zajmujących się innowacjami ISI – Institute for Social Innovation (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA), ID+ Research Institute for Design, Media and Culture (University of Averio, Portugalia), Design Factory (Aalto University, Finlandia).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii wpływu społecznego i innowacji społecznych. Jest trenerem wystąpień medialnych, autoprezentacji, negocjacji i komunikacji dla firm i instytucji.

Matt Domagała
“EDUTAINER”, KEYNOTE SPEAKER, SZKOLENIOWIEC, MENTOR, BIZNESMEN ENERGICZNIEJ.PL

Od ponad 20 lat mieszka i pracuje w USA (większość czasu w Nowym Jorku)

Prowadził konferencje, wykłady, warsztaty w USA i Europie dla uczestników z ponad 30 krajów.

Współpracował m.in. z Siemens, T-Mobile, EY, Santander Bank, MetLife, Citibank, Adidas, Departament Zdrowia i Ochrony Środowiska USA, Deloitte, Pandora, Międzynarodowy Związek Biathlonu, Oriflame, Tchibo, IP.

Występował na konferencjach m.in. na uczelniach amerykańskich: Wharton Business School, Columbia, Yale

Promuje autorską koncepcję “ENERGICZNIEJ”: jak budować energię i zaangażowanie (własną i zespołu) oraz jak budować odporność aby z sukcesem radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i zawodowymi

Jest nie tylko trenerem ale też skutecznym managerem doświadczonym w budowaniu międzynarodowych zespołów i zarządzaniu międzynarodowymi projektami (m.in. wprowadzał polskie firmy IT na rynek amerykański)

Triatlonista, maratończyk; przepłynął Atlantyk pod żaglami; zdobył Mont Blanc.

więcej: https://energiczniej.pl/o-matt/

Piotr Burkiewicz 
PSYCHOLOG

Główne zainteresowanie to wsparcie osób, które doświadczają negatywnych skutków stresu, w tym związanego z chorobami somatycznymi. Prowadzę treningi umiejętności osobistych w radzeniu sobie ze stresem, radzeniu sobie z bólem przewlekłym oraz podnoszące kompetencje społeczne osób. Zajmuje się również treningiem psychologicznym w sporcie.

 

9:30 – 10:00

10:00 -10:10

10:10 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 13:15

Sesja warsztatowa:

13:15 – 14:15

14:15 – 15:15

Rejestracja uczestników, networking

Otwarcie spotkania
Bożena Leśniewska, Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska SA
Jerzy Kalinowski, Doradca Zarządu KPMG

Razem dla Różnorodności – Dlaczego warto wdrażać różnorodność w firmach?
Monika Buchajska-Wróbel, Prezes Stowarzyszenia Interim Managers

Różnorodność – nasza droga.
Sylwia Bogucka, Dyrektor Planowania Biznesowego i Zarządzania Wartością, Orange Polska SA
Prezentacja główna, Gospodarz spotkania

Jak Interim Manager wspiera rozwój firmy IT. Case study
Paweł Chyl, Prezes, Monogo Sp. z o.o.
Elżbieta  Mądra, Interim Manager, Członek Zarządu, Stowarzyszenie Interim Managers

Przerwa kawowa

Panel Dyskusyjny: Różnorodność przynosi innowacyjność.
Dlaczego tak rzadko korzystamy z tej sprawdzonej prawdy?

paneliści:
Joanna Mosiej-Sitek, Redaktorka Naczelna “Wysokich Obcasów Praca”, zastępca wydawcy Gazety Wyborczej;
Mariusz Witek, Dyrektor Generalny DAFA Polska;
Bianka Siwińska, Dyrektor Zarządzająca, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

moderator: Monika Dawid-Sawicka – ekspertka rynku pracy

Czerpanie z różnorodności wydaje się prostą metodą. Dzięki spojrzeniu kogoś
zupełnie innego niż my zyskujemy inną perspektywę, a często też niedostępne dla
nas rozwiązanie! Jednak korzystanie z różnorodności wymaga świadomości.
Ciekawość tego, jak inni rozwiązaliby dokładnie ten sam problem, jest rozwojowa
sama w sobie, ale wymaga pewnej pokory i wiary, że (również) ktoś inny może
wnieść do rozwiązania realną wartość.

Jak korzystać z różnorodności i potencjału, który przynosi? Co jest najtrudniejsze w
budowaniu firm i zespołów korzystających z różnorodności? Z jakich doświadczeń
warto skorzystać? Zapraszamy do dyskusji.

Przerwa na lunch

Budowanie efektywnych zespołów w oparciu o różnorodności. Jak radzić sobie z ograniczeniami, które są w nas. Jak tworzyć najlepsze synergie w zespole.
Prowadzenie:
Przemysław Świercz, Kapitan Reprezentacji Polski w piłce nożnej Amp Futbolu, zawodnik Husarii Kraków oraz trener mentalny.
Katarzyna Olczak

Motywacja lidera. Budowanie mistrzowskich zespołów w sporcie.
Przemysław Świercz, Kapitan Reprezentacji Polski w piłce nożnej Amp Futbolu, zawodnik Husarii Kraków oraz trener mentalny.

Jak motywować i angażować najzdolniejsze talenty i pozostałych tak, aby zespół działał sprawnie, a ludzie mieli poczucie sprawczości i wpływu?
Katarzyna Olczak, Head of HR, GBS EMEA, Bain & Company

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google